Sokołów Podlaski - z tamtych lat


Rok 1949

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

CUKROWNI SOKOŁÓW

Tablo z roku 1949. Autor nieznany.

  

Podczas przekazania samochodu OSP w Cukrowni...

 

Druchowie! 

Dziś dokonując przekazania samochodu bojowego oraz Wręczeniaodznaczeń dla zasłużonych członków OSP przypomnę powstanie i rozwój naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Powstała ona w 1904 roku a jej prezesem był ówczesny Dyrektor Cukrowni Ob. Satalecki. Naczelnikiem jednostki OSP był Ob:. Antoni Roman ojciec naszego emeryta Franciszka Romana. Członkami Ochotniczej Straży Pożarnej byli pracownicy cukrowni. Wyposażenie tej jednostki stanowiła ręczna pompa i zaprzęg konny. Jednostka brała czynny udział oprócz ochrony zakładu i osady fabrycznej także w gaszeniu pożarów okolicznych miejscowości. W roku 1914 wskutek zamknięcia cukrowni Ochotnicza Straż Pożarna została rozwiązana i dopiero po zakończeniu wojny światowej w 1922 roku została ponownie zorganizowana i działała aż do wybuchu II wojny światowej. W okresie międzywojennym jednostka ta rozwijała się i werbowała coraz to większą ilość członków. W roku 1934 został zakupiony samochód i po odpowiedniej przeróbce dostosowany jako wóz bojowy do potrzeb pożarniczych. W okresie tym OSP rywalizowała z jednostkami w rejonie zajmując kilkakrotnie wysokie miejsce na zawodach i ćwiczeniach. Po drugiej wojnie światowej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przy cukrowni notuje dalszy rozwój.
...

Wyposażenie naszej jednostki to samochód gaśniczy wyposażony w autopompę, dwie motopompy, agregat proszkowy APU 250, dwa agregaty śniegowe oraz inny pomocniczy sprzęt. Zakupione również ubrania ochronne i ocieplacze, półpłaszcze nieprzemakalne i półsaperki. 
Stan osobowy jednostki wynosi obecnie 27 druhów. Wyszkolenie członków OSP jest dobre. Obecnie posiadamy 3-ch członków straży, którzy ukończyli w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego , kurs IV stopnia oraz 11-tu strażaków otrzymało świadectwo ukończenia kursu I-go stopnia.
... 
Władze państwowe i Związek Straży Pożarnych doceniając ofiarną i pełną poświęcenia pracę naszych druhów w dowód, uznania przyznały w tym czasie 17-tu strażakom odznakę za wysługę lat, 20-tu otrzymało odznaczenia wzorowego strażaka i 16-tu druhów otrzymało brązowe, srebrne i złote medale za zasługi dla pożarnictwa. 
Chcę również podkreślić, że 16-tu członków naszej straży jest honorowymi krwiodawcami.
...

 Rok 1978

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA SZTANDARU OSP CUKROWNI IM. FR. MALINOWSKIEGO W DNIU 27 SIERPNIA 1978 ROKU

 

(fragment reportażu)

 

Na stadionie Cukrowni - specjalnie na tą uroczystość, postawionej nowej trybunie zaproszeni goście z Siedlec, Sokołowa Podl. i Cukrowni oraz strażacy z Józefem Jaworskim najstarszym strażakiem OSP Cukrowni. 

Powitanie i słowo wstępne wygłosił inż. Albin Makowski dyrektor Cukrowni.

 

 

...

 

...

Przewodniczący Rady Zakładowej Zbigniew Jaroszuk odczytuje nagrodzonych.

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA SZTANDARU OSP CUKROWNI IM. FR. MALINOWSKIEGO W DNIU 27 SIERPNIA 1978 ROKU

(fragment mojego reportażu)

Dekoracja odznaczeniami. Najstarszy strażak  OSP Cukrowni Józef Jaworski.

 

Wśród odznaczonych inż. Albin Makowski dyrektor Cukrowni.

 

Do odznaczenia wystąp...

 

Wyróżnieni i odznaczeni strażacy tego dnia.

 

Ich rodziny.

Poczet sztandarowy w oczekiwaniu na odbiór sztandaru.

 

 

Dyrektor Cukrowni przyjmuje sztandar 

z rąk I sekretarza Miejskiego Komitetu PZPR

 

Z rąk dyrektora przejmuje sztandar 

chorąży OSP Włodzimierz Maksymiak.

 

Sztandar 

 

i prezentacja

Orkiestra Zakładowa. 

 

Defilada

...

I tak zakończyła się część oficjalna...

  

 

 

 

 

Portret z tamtego dnia - najstarszy strażak  OSP Cukrowni Józef Jaworski.

 

  

 Rok 1985

 

Zawody OSP - rejon Sokołów Podlaski - 1985 r.To był bal na 100 par!!!

Powracając do lat siedemdziesiątych. W 1979 roku... - jedna z największych zabaw karnawałowych pracowników Cukrowni. W tym celu wynajęto salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 2.


Copyright © design and photos by Michał Kurc

 

Wszystkie materiały publikowane na stronie są chronione prawem autorskim.
Ich rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora.