"Piknik z historią w tle" - w dawnej Cukrowni "Elżbietów" 

Copyright © photos by Michał Kurc