Sokołów Podlaski - z tamtych lat


Rok 2010

 

Park przypałacowy

W miesiącu czerwcu 2010 roku ponownie z Żoną odwiedziliśmy miejsce w którym przyszliśmy na świat.

 Rok 1974

I wpis w  dowodzie osobistym wydanym w marcu 1974 r.  z zaznaczeniem miejsca urodzenia - Przeździatka.

Należy się kilka słów wytłumaczenia mojego wyglądu na tym zdjęciu. Przed wyjazdem na Węgry zmuszony byłem wyrobić nowy dowód, bo w poprzednim na zdjęciu miałem za-długie włosy, które zakrywały lewe ucho. Nowe wymogi - choć miałem długie włosy, pani fotograf tak sprytnie upięła je, że było widać lewe ucho. 

 

 

Moje 25-te urodziny 

w Budapeszcie

 

  

Jestem na zdjęciach: Grupowym - drugi od lewej, wpatrzony w Arpad na Placu Bohaterów.

 I na drugim - pierwszy od lewej, na ulicach Budapesztu.

 

           GALERIAPark, pałac...

 

Piękno pałacu w latach trzydziestych XX w. Reprodukcja i pokolorowanie Michał Kurc.

 Po wielu latach - rok 2010

 

W monografii o Sokołowie Podlaskim (wyd. 2006) o parku: "W latach powojennych zniszczeniu uległ także niepielęgnowany park przypałacowy. Część starych drzew przeznaczono na opał, wycięto również pięknie rozgałęzione świerki rosnące na polanie przed podjazdem. W 2001 r. park poddano rewaloryzacji. Prace te nie przywróciły jednak parkowi cech charakterystycznych dla kompozycji założonej przez Waleriana Kronenberga w końcu XIX w., ale, jak uważa Maciej Świątkowski, pogłębiły jeszcze bardziej stan degradacji historycznej kompozycji..."

Pozwoliłem sobie na wykonanie kilku ujęć  - miejsc zapamiętanych z pierwszych lat mojego bycia tu z moją Mamą - spacerowaliśmy wśród tych drzew, w ich cieniu spałem...

 

Akwen...  - " Osada Elżbietów miała prawo brania wody ze źródła i stawu w Przeździatce. Gdyby jej właściciele zdecydowali się powiększyć staw, właściciele Sokołowa mieli przeznaczyć na ten cel do trzystu prętów kwadratowych gruntu. Właściciele osady Elżbietów mieli prawo przeprowadzania przez dobra sokołowskie kanałów wodnych do fabryki oraz poszukiwania wody" *|1. 

 

Wspomniane źródło jak pamiętam było obudowane kręgiem o średnicy ok. 200 cm z rurą o średnicy ok. 15cm zamontowaną w połowie wysokości kręgu od strony południowej. Woda zasilała akwen w parku oraz była oazą dla zamieszkałych w czworakach ludzi, po wojnie dla nich i pracowników PGRu. Pod koniec lat 50-tych wody ubywało, dlatego wykopano nowe dwie studnie na terenie czworaków, a obudowę źródła zdemontowano - a szkoda byłoby ciekawostką na te czasy. Wiele zabytków zniszczono tylko w samej Przeździatce. Wspomniany dom ogrodnika, zabytkową szklarnię, ogrodzenie z czerwonej cegły, oficynę mieszkalną, spichlerz murowany przy parkanie pałacu i ciekawy drewniany usytuowany przy bocznej branie do gospodarstwa.  

 

__________________

*|1 WAP Siedlce, Hipoteka sokołowska: Przeździatka. 

 

 

W parku...

 


 

 


Po lewej stronie bliżej pałacu stało kilka parkowych świerków. Oto jeden z nich - z roku 1982.

 


 

Wspomnienia... - kilka ujęć ze spaceru rodzinnego z 1987 roku

 

Powrót do 2010 roku...


Obok pałacu...


Copyright © design and photos by Michał Kurc

 

Wszystkie materiały publikowane na stronie są chronione prawem autorskim.
Ich rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora.