Sokołów Podlaski - z tamtych lat


Rok 2004

Pracowałem w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim w latach 1975-1979.

 Rok 1977

 

Tak wyglądały zakłady w tamtych latach:

Widok od strony zachodniej na bazę budynków Przedsiębiorstwa Transportu Mięsnego. W pierwszym okresie przed rozruchem zakładu byłem szefem transportu zakładowego i do mnie należał nadzór i organizacja tego transportu oraz nawiązanie współpracy z bazą. Za przykład stawiano bazę transportu w Bydgoszczy, dlatego na samym początku udaliśmy się na rekonesans do Bydgoszczy, co zaowocowało lepszą organizacją transportu u nas.

 

Biurowiec i otoczenie.

 

 ...

...

Za wzór stawiałem kierowcę Kazimierza Paska, który tym Fiatem woził dyrekcję Zakładów Mięsnych. Zawsze brał sprawy w swoje ręce. Był bezkonfliktowy, uczynny, przestrzegał przepisów...

 

Widok z IV piętra biurowca z okna działu transportu.

Zakłady Mięsne - jak głosi hasło na elewacji zachodniej - podjęły próbę realizowania uchwał VII Zjazdu PZPR.

 

Widok z biurowca na stację paliw bazy transportowej oraz zabudowania gospodarstw rolnych kol. Przeździatka. Kto by przypuszczał, że z okna biurowca będę mógł spojrzeć na zabudowania - gospodarstwo rolne moich Dziadków Zofii i Jana Pasków.

Zakłady Mięsne wybudowano na polach Państwowego Gospodarstwa Rolnego "Przeździatka". Kiedy byłem uczniem Technikum Rolniczego (1963-1968), na tych polach, zdobylem wiedzę i umiejętność w uprawie roślin strączkowych i okopowych, które tu rosły. Jesienią pomagałem w ich zbiorze... Miejsce mi bliskie i dobrze znane.

 Na pikniku...

Pan Kujawa ( z lewej strony od góry) kierowca zakładowego autobusu przywiózł do lasu grupę dzieci pracowników ZM na wiosenny piknik. Jak można się domyśleć i ja tu byłem...

 

Także drużynę harcerską...

 Powiększenie zdjęcia >>>

 

... przy ognisku możemy dostrzec Michała Wożniaka byłego posła na sejm II i III kadencji (1957-1961) i wieloletniego instruktora Hufca ZHP Sokołów Podlaski. Od 1980 roku pracował w ZM. Pierwszy z lewej - z gitarą, jego syn Andrzej Woźniak - jednym słowem harcerz i animator kultury.

 Treblinka II - Janusz Korczak

Innym razem wraz z delegacją Zakładów udałem się na uroczystości chyba - pamięć jest zawodna, upamiętniające 100. rocznicy urodzin Janusza Korczaka - przed pomnikiem usytuowanym w miejscu byłego obozu koncentracyjnego Treblinka II.

 

Więcej>>> Ciekawostką dla mnie był komputer zainstalowany w ZOETO - Zakładzie Organizacji i Elektronicznej Techniki Obliczeniowej na 5 piętrze biurowca.

 

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc

 

Wszystkie materiały publikowane na stronie są chronione prawem autorskim.
Ich rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora.