Jakby odbicie w lustrze...? 

Copyright © photos by Michał Kurc