Z tamtych lat... Rynek Mariacki w Węgrowie. 

Copyright © photos by Michał Kurc