Gródek nad Bugiem plener fotograficzno-plastyczny. 

Copyright © photos by Michał Kurc