W drodze nad wiosenny Liwiec - 2012 

Copyright © photos by Micha³ Kurc