Jan Bułhak 

"Miłość jest najważniejszą sprawą żywota. 
Ze stosunku bez miłosnego w strefie duchowej 
nie urodzi się nic żywego ani pięknego. 
Trzeźwy rozum i ścisłość obliczenia nie wystarczą tam, 
gdzie trzeba patrzeć, czuć i trudzić się sercem." 

                                                  - Jan Bułhak

 

 

 

 

 

 

W 130 rocznicę 

urodzin Jana Bułhaka

1876 - 1950

 

      Tym opracowaniem pragnę wielu osobom przypomnieć, a niektórym, młodym adeptom sztuki fotografowania, przybliżyć fotografika, pisarza, poetę, teoretyka, nauczyciela, technika, działacza społecznego, organizatora, publicystę, tłumacza z wielu języków, historyka, Nestora polskiej fotografii - Jana Bułhaka.

     Chciałbym wyrazić moje wielkie uznanie dla autorów publikacji popularyzujących polskich fotografików. W podziękowaniu za ich trud i wielki wysiłek postanowiłem zaprezentować na mojej stronie, może już dzisiaj niedostępne, a godne upowszechnienia, opracowania dotyczące artysty fotografika Jana Bułhaka.

 


LEGITYMACJA Nr 001POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE Oddział w Warszawie

 

Legitymacja Nr 001 Bułhak Jan 

Jest członkiem honorowym POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO

Warszawa, dn. 1.10.1948 r.


 

Serdecznie zapraszam na strony Miesięcznika "Fotografia", Magazynu "FOTO" i na strony książki Jgnacego Płażewskiego - "Spojrzenie w przeszłość polskiej FOTOGRAFII".

 

                                                                                                                 Michał Kurc AFRP 

 

 

   Jan Bułhak 1876 - 1950
 Historia i współczesność - Lech Grabowski
 KRÓTKIE ABC O JANIE BUŁHAKU - Leonard Sempoliński
 1000 FOTOGRAFII JANA BUŁHAKA - Juliusz A. Chrościcki
 JAN BUŁHAK - Stanisław Turski
 Spojrzenie w przeszłość polskiej FOTOGRAFII - Ignacy Płażewski 
 125 rocznica urodzin ... - Wiadomości Fotograficzne Nr 1/2002

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc