Michał Kurc AFRP is a creative photographer  Fellow of the Polish Republic's Photoclub.

Stowarzyszenie Twórców

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej 

Nieoficjalna strona Fotoklubu RP     Rok zał. 1998

 


 

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej 

Stowarzyszenie Twórców 

... powstał w 1995 roku. Zrzesza artystów fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej. Nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka - fotografiką.
Statutowym celem działania Fotoklubu RP jest
 

... rozwój i upowszechnianie fotografii artystycznej oraz współuczestniczenie w rozwoju kultury. Stowarzyszenie reprezentuje interesy twórcze i zawodowe swych członków.


Statutowe cele Fotoklub RP spełnia udzielając patronatu merytorycznego oraz inspirując i współorganizując wydarzenia fotograficzne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, takie jak: konkursy, plenery fotograficzne, wystawy. Stowarzyszenie dba również o należyte uhonorowanie dorobku osób związanych z fotografią, nadając tytuł honorowy "Zasłużony dla Fotografii Polskiej" oraz medale "Za fotograficzną twórczość".


Fotoklub RP jest członkiem operacyjnym i reprezentantem Polski w Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) z siedzibą w Paryżu (Francja). Pośredniczy w uzyskiwaniu tytułów artystycznych i honorowych FIAP.
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców uczestniczy również w wychowaniu przez sztukę, współpracując z Placówką Kultury Fotograficznej Fundacji "Fotografia dla Przyszłości". Współpraca odbywa się w zakresie prowadzenia edukacji artystycznej w dziedzinie fotografii, tj. szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów, organizowanych na terenie Placówki.


Indywidualni twórcy zawodowi, stanowiący trzon Stowarzyszenia to ponad 250 fotografików. Do Fotoklubu RP należy również blisko 1500 miłośników sztuki fotograficznej. Fotoklub RP zrzesza, jako członków zbiorowych i wspierających, stowarzyszenia fotograficzne oraz firmy wspierające rozwój fotografii.
Prezesem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej jest jego założyciel, Mieczysław Cybulski AFRP zdfp AFIAP, pełniący tę funkcję od 1995 roku.

 

Powrót na stronę

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc