Michał Kurc
witam na prywatnej stronie WWW

Zapraszam na stronę o FOTOKLUBIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW

POLISH REPUBLIC`S PHOTOCLUB
ASSOCIATION OF AUTHORSFOTOKLUB RP jest reprezentantem Polski
w Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP)


Najlepiej ogl¹dać w Netscape Navigator 800x600

 

 


Powrót do strony Fotoklubu RP