Muzeum Narodowe w Poznaniu - Pałac w Rogalinie 

 Fragment z największego obrazu Jana Matejki - "Dziewica Orleańska".

 

Galeria w Rogalinie

 

Patrząc na wielość dzieł w Galerii, najbardziej pozostał w mojej pamięci ten powyższy fragment z obrazu Jana Matejki "Dziewica Orleańska".

 

Galeria... zapamiętane obrazy rzeczywistości, utrwalone na płótnie - malowane z fotograficzną dokładnością, opowiadające o codziennym życiu człowieka, jego emocjach, dokonaniach.

Zapraszam do galerii wybranych prac, niejednokrotnie tylko ich fragmentów - moje spojrzenie. Mam nadzieję, że będą zachętą do odwiedzenia Galerii w Rogalinie.

 

Przepraszam za niedostateczną jakość reprodukcji, 

ale wykonałem je przy okazji oglądania dzieł - jako jeden ze zwiedzających tę galerię.

 


Copyright © Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

Copyright © design and photos by Michał Kurc
Jan Matejko

                 Dziewica Orleańska

>>>powiększenie

 

„Dziewica Orleańska” jest największym pod względem rozmiarów dziełem Matejki. Obraz o wymiarach 484 x 973 cm ma ponad 47 m², przy czym Bitwa Pod Grunwaldem, uważana powszechnie za największy obraz Matejki, liczy 426 x 987 cm, co daje lekko ponad 42m².

Do Galerii Rogalińskiej Joanna d’Arc trafiła w 1897 roku. Płótno zostało zakupione przez Edwarda Raczyńskiego. W zbiorze Raczyńskiego Joanna d’Arc Jana Matejki zajęła miejsce szczególne. Jej zakup nie tylko zdeterminował konieczność wzniesienia osobnej budowli (Galerii Rogalińskiej), nadał kolekcji muzealno-narodowy charakter. Powstanie Galerii było więc nie tylko świadectwem rozumienia przez Raczyńskiego wagi właściwego sposobu eksponowania malarstwa (z problematyką wystawienniczą - jak określilibyśmy to dziś - był ów wybitny kolekcjoner i znawca sztuki obeznany), wynikało też z potrzeby publicznego udostępnienia obrazu wraz z całym zbiorem. Otwarta dla zwiedzających galeria była zarazem przeciwwagą dla kilka lat wcześniej wybudowanego w Poznaniu pruskiego Kaiser Friedrich Museum.
  - Źródło: http://www.polskieradio.pl

 


Jacek Malczewski

                 Edward Raczyński 1903.

Edward Aleksander Raczyński herbu Nałęcz 1847-1926 - twórca wielkiej galerii obrazów w Rogalinie. Zebrał 466 dzieł. Do dzisiaj zachowało się ok. 350 prac. Jemu to właśnie Muzeum Narodowe w Poznaniu zawdzięcza znakomitą kolekcję dzieł Jacka Malczewskiego (m.in. cykl Zatrute studnie oraz Melancholia, Błędne koło), płótna wybitnych polskich artystów Podkowińskiego, Gierymskiego, Boznańskiej, Wyspiańskiego oraz dzieła przedstawicieli europejskiego akademizmu gł. malarzy francuskich Ménarda, Rogera, Chabasa czy Adlera.

Jacek Malczewski - Autoportret w jakuckiej czapce 1907. (fragnemt)

Jacek Malczewski - Tobiasz i Parki 1912. Jacek Malczewski - Melancholia 1890-94....


2020 - na Facebook - Polnische Botschaft in Deutschland Ambasada Polski w Niemczech


Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Sztuki (#WorldArtDay). Jako Wielkopolanin chciałbym Państwu polecić z tej okazji galerię obrazów w Pałacu w Rogalinie (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu). Jest tam m.in. największy obraz J. Matejki „Dziewica Orleańska”, większy od "Bitwy pod Grunwaldem". 

Dzieła wielkich mistrzów znakomicie uchwycił na swych fotografiach i opisał Michał Kurc. Serdecznie polecam. 

Ambasador Andrzej Przyłębski

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc

Copyright © Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu