Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej...

Małgorzata Laskowska

Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej - Szkolne Centrum Informacji o Węgrowie i jego okolicach

Edukacja regionalna odgrywa ważną rolę w edukacji młodzieży gimnazjalnej. Dzięki niej uczniowie poznają historię miejscowości, w której przyszło im żyć, dzieje ludzi mieszkających na tym terenie. Dzięki tej edukacji rozwijany jest patriotyzm regionalny, młodzi ludzie utożsamiają się ze swoją "małą ojczyzną". W ramach edukacji regionalnej w roku szkolnym 2001/02 w Gimnazjum w Węgrowie zaczęło działać Szkolne Centrum Informacji o Węgrowie i jego okolicach. Działalność Centrum sprowadza się do zbierania, gromadzenia i opracowania materiałów dotyczących miasta i jego okolic, tworzeniu kartotek zagadnieniowych oraz osobowych, organizowania konkursów tematycznych związanych z regionem, prelekcji, wycieczek krajoznawczych, a także spotkań ze znanymi osobami związanymi z Węgrowem i jego okolicami. 

Pierwsze takie spotkanie odbyło się 14.11.2002 roku. Gościem spotkania była pani Jadwiga Zgliszewska, znana węgrowska poetka i pisarka. Aby przybliżyć uczniom sylwetkę poetki, wcześniej został ogłoszony konkurs na temat jej poezji. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło podczas spotkania autorskiego, a nagrody zostały wręczone laureatom przez autorkę wierszy.. Spotkanie z panią Jadwigą Zgliszewską przebiegało w ciepłej i podniosłej atmosferze, miało formę wywiadu. Poetka odpowiadała na pytania prowadzącej (w tej roli wystąpiła Dagmara Żołędowska, uczennica kl. IIg), które dotyczyły biografii, stosunku do rzeczywistości, świata, religii, a także procesu twórczego. Na spotkaniu autorskim uczennice z kółka polonistyczno - teatralnego recytowały wiersze pani Jadwigi Zgliszewskiej

 

Kolejnym spotkaniem zorganizowanym przez Centrum było spotkanie uczniów pierwszych klas Gimnazjum w Węgrowie w dniach 15-17.01.2003roku oraz 12.02.2003 roku w Węgrowskim Ośrodku Kultury z artystą fotografikiem, panem Michałem Kurcem, który jest instruktorem fotografii i członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców. Spotkania te zostały zorganizowane przez panie: Małgorzate Laskowską i Marię Krasnodębska.Zajęcia z panem M. Kurcem mialy na celu przybliżenie uczniom jego sylwetki. Młodzież w sposób interesujący dowiedziała się różnych rodzajach i możliwościach sprzętu fotograficznego, a także o sposobach jego wykorzystania. Pan Michał Kurc zachęcał też uczniów do korzystania z Internetu w celu rozwijania swoich zainteresowań oraz odwiedzenia jego strony internetowej tj. fotografika-kurc.waw.pl 

 

Po spotkaniu uczniowie każdej klasy napisali sprawozdania z zajęć, w których uczestniczyli. Fragmenty najciekawszych prac zostały umieszczone na stronie internetowej pana Michała Kurca. Oto wybrany fragment:

Dnia 17. 01.2003 roku z całą klasą, panią Katarzyną Onyszk oraz z panią Małgorzatą Laskowską udaliśmy się do Węgrowskiego Ośrodka Kultury, w którym spotkaliśmy się ze sławnym węgrowskim fotografikiem panem Michałem Kurcem. Opowiadał o wykonywanym przez siebie zawodzie, który jest dla niego pasja od lat dziecięcych. Prezentowałam swe najlepsze fotografie, które przedstawiały różne uroczystości, piękne i niesamowite widoki oraz jego najbliższych. Prezentacje tych dzieł oraz opowieści pana Michała zaciekawiły każdego z nas. Wszyscy uczestniczyliśmy w prezentacji, gdyż pan Michał Kurc zaproponował nam współpracę, pytał nas jaki tytuł nadalibyśmy kilku z jego dzieł, zaproponował zajęcia fotograficzne, które są przez niego prowadzone i na które nas serdecznie zaprosił. Wielu z nas zaciekawiły owe zajęcia, a po rozmowie z kolegami i koleżankami z innych klas dowiedzieliśmy się, że niektórzy z chęcią się na nie zapisali. Myślę, że będziemy mieli jeszcze niejedną okazję, aby spotkać się z panem Michałem Kurcem i powtórnie móc oglądać i podziwiać jego wspaniałe fotografie. 

Marlena Oniśk i Aneta Grężak kl. 1 f. 

Informacja o spotkaniu uczniów Gimnazjum w Węgrowie z panem Michałem Kurcem została zamieszczona w Internecie na stronie pana Michała Kurca
...

Opracowanie: Małgorzata Laskowska
Nauczyciel bibliotekarz 
Gimnazjum w Węgrowie

 

Źródło: http://www.profesor.pl/Copyright © design and photos by Michał Kurc