Z cyklu: Moje rozważania - Świadkowie Jehowy


 

 

Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi! - Łukasza 21:8

 

 

"Nie idźcie za nimi!"

 

Przypomniałem sobie rozmowę z 1991 r. z p. Darkiem starszym zboru Świadków Jehowy. Stwierdził, że jak nie nastąpi Armagedon w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat to on nie widzi siebie w Organizacji a tym samym w głoszeniu od domu do domu. Niestety nie dotrzymał słowa?

 

Przed naukami fałszywych nauczycieli Pana Jezus ostrzegał: "Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" - Łukasza 21:8

 

Przykłady fałszywych nauk w wydawnictwach Towarzystwa Strażnica:

 

... Ja jestem

 

Świadkowie Jehowy głosili:

 

wtóre przyjście Chrystusa nastąpiło w jesieni roku 1874.

"Oto stoję u drzwi.- Niektóre miejsca Pisma Św., jeżeli zrozumiane zostało ich znaczenie, dowodzą, że wtóre przyjście Chrystusa nastąpiło w jesieni roku 1874." 

Dokonana Tajemnica str. 79 (wydanie w języku polskim z roku 1923) 

jest już obecny [od roku 1874]
"Któryś jest i któryś był i [ który masz przyjść ].- Zobacz Obj. 1:4. Już nie ma przyjść, gdyż jest już obecny." 

Dokonana Tajemnica str. 216 (wydanie w języku polskim z roku 1923)


od 1914 roku Jezus jest obecny - kolejne kłamstwo

"Podobnie rzecz się ma z obecnością Pana Jezusa Chrystusa. Strażnica konsekwentnie przedstawia szczerym badaczom proroctw biblijnych dowody na to, iż od 1914 roku Jezus jest obecny jako władca niebiańskiego Królestwa. " 

Strażnica nr 2, rok 1993 str. 5

... Czas się przybliżył

 

Świadkowie Jehowy głosili:

 

Już wkrótce, ...

"Już wkrótce, jeszcze w naszym XX wieku, rozgorzeje 'walka w dzień Jahwe' przeciw współczesnemu odpowiednikowi Jeruzalem, to znaczy przeciw chrześcijaństwu. (...)Ugodzi także we 'wszelkie ciało od południa /chrześcijaństwa/, aż do północy'." 

Narody mają poznać, ŻE JA JESTEM JEHOWA (wyd. 1971/74 r.) str.143


Jehowa przyśpiesza ...
"Jehowa przyśpiesza teraz zgromadzanie ludzi o usposobieniu owiec. Toteż Jego ludowi w żadnym przypadku nie wolno zwalniać tempa głoszenia i pozyskiwania uczniów (Izajasza 60:8,22; Mateusza 24:14; 28:19,20). Musimy działać zgodnie z tym, czego Bóg obecnie dokonuje. W miarę zbliżania się końca będziemy coraz częściej zachodzić do mieszkańców naszych terenów." 

Strażnica nr 20, 1988 str. 15

 

już wkrótce zaatakuje Szatan Diabeł, ...
"Pozornie bezbronnych chrześcijańskich Świadków Jehowy już wkrótce zaatakuje Szatan Diabeł, rozwścieczony ich duchową pomyślnością (.) Upadną rządy ludzkie. Gwałtowne ulewy niszczycielski grad olbrzymich kamieni, strumienie ognia i siarki oraz szalejąca zaraza - prawdziwe klęski z ręki Bożej - wprawią w panikę cały świat znajdujący się poza społecznością Świadków Jehowy." 

Strażnica nr 10, 1990 str. 6 i 7

 

upływają kolejne sekundy dzielące nas od końca tego systemu ...
"Właśnie teraz nastała pora, aby zwracać uwagę na prorocze Słowo Boże, Biblię. W miarę jak upływają kolejne sekundy dzielące nas od końca tego systemu, warto wziąć sobie radę Pawła: "Proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie ( 1 Tesaloniczan 5:20, 21, BT)" 

Strażnica nr 2, 1993 str. 6

 

KRES RELIGII FAŁSZYWEJ JEST BLISKI!

"Bóg pociągnie religię fałszywą do odpowiedzialności za wszelkie haniebne postępki popełniane w Jego imię. Kierując się doskonałą sprawiedliwością, sprowadzi na tę nierządnicę zagładę (...) A zatem najwyższy czas uciekać z religii fałszywej!"

 

KRES RELIGII FAŁSZYWEJ JEST BLISKI! - DO MIESZKAŃCÓW CAŁEGO ŚWIATA, broszura wyd. w roku 2006.

 


 

... Nie idźcie za nimi!

 

Zastanów się, kiedy masz styczność z wielością hałaśliwych haseł, czy może być lepsza rada od tej nauki Pana Jezusa Chrystusa: "Nie idźcie za nimi!"- Łukasza 21:8?

 

© 1989, 1990, 2006 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 

 

Po fałszywej przepowiedni dotyczącej roku 1918 i ogłoszenia nowej na rok 1925, też fałszywej, możemy przeczytać w Strażnicy z 1990 roku, że Rutherford i jego ludzie w 1919 roku rzekomo otrzymali od Pana Jezusa Chrystusa większą władzę: 

"W roku 1918 wyniesiony na tron Król Jezus Chrystus znalazł grupkę swych naśladowców, którzy opuściwszy kościoły chrześcijaństwa troszczyli się pilnie o ziemskie sprawy swojego Pana. Oczyścił ich jakby w ogniu i w roku 1919 obdarzył większą władzą (Malachiasza 3:1-4; Łukasza 19:16-19). Ustanowił ich „nad całą swoją majętnością” (Łukasza 12:42-44)." - Strażnica nr 6, 1990 str. 15.

 

Należy przypomnieć, 

że ten kto wspierał finansowo Organizację, wchodził w skład ciała kierowniczego:

„Ponadto w świetle prawa członkostwo oraz związany z nim przywilej głosowania przysługiwały początkowo jedynie tym, którzy wspomagali Towarzystwo finansowo. Musiało to ulec zmianie. Doszło do tego na dorocznym zebraniu statutowym korporacji pensylwańskiej w dniu 2 października 1944 roku. Do statutu wniesiono wtedy poprawkę, na mocy której przynależność do Towarzystwa przestała zależeć od poparcia finansowego...
W Strażnicy z 1 listopada 1944 roku tak skomentowano tę zmianę: Pieniądze, na przykład datki, nie powinny tu decydować, a ściśle mówiąc w ogóle nie powinny mieć nic wspólnego ze składem ciała kierowniczego ziemskich świadków Jehowy...

Prowadzić i rozstrzygać ma duch święty, czynna moc zstępująca od Jehowy Boga za pośrednictwem Chrystusa Jezusa.” - Strażnica nr 6, 1990 str. 17 i 18.

 

 

"Miliony..." - po raz drugi.

 

© 1989 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

 

Po raz drugi przepowiednia Strażnicy o "Milionach" nie sprawdziła się.

 

Ponownie zapewniając i przeciwstawiając się słowu Bożemu, tak jak czynił Rutherford przed 1925 rokiem, teraz po 70 latach ciało kierownicze robiło to samo. Przed 1995 rokiem upowszechniając hasło Rutherforda: "Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą", dalej głosząc: "Twierdzenie to bynajmniej nie jest absurdalne. Istnieją uzasadnione powody, żeby w nie uwierzyć. Dowodzą tego wypowiedzi Biblii omawiane na łamach czasopisma Strażnica i Przebudźcie się!...".

 

Ciało kierownicze namawiało do przyjęcia kolejnego kłamstwa i głoszenia go jako prawdę oczywistą. Niestety wielu uwierzyło kłamstwu, stając się fałszywymi świadkami.

 


Słowo Boże: "... kłamstwa szerzy świadek fałszywy."  - Ks. Przysłów 14:5.


 

 

 

Publikowane materiały pochodzą z mojego archiwum.