Z cyklu: Moje rozważania - Świadkowie Jehowy


 

 

"Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi" - 2 List do Tesaloniczan 2:3

 

"Obietnica Stwórcy"

- zmieniona przez Strażnicę?

 

W liście z dnia 28 maja 1995 roku, o którym wspomniałem we wstępie, przedstawiłem Świadkom z Biura w Nadarzynie moje spostrzeżenie dotyczące rzekomej obietnicy Stwórcy:

 

...

Przepowiadano nastanie Armagedonu wiele razy, np.: na rok 1914, 1918, 1925, 1941, 1975 i obecnie, że Stwórca dał taką obietnicę: "Zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914 nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo."  

 

Panie i Panowie z Towarzystwa Strażnica w Nadarzynie, to zdanie drukowane w każdym numerze "Przebudźcie się!" nie jest obietnicą Boga Jehowy, a jest błędną nauką Ciała Kierowniczego. Oczywiście nie wierzycie moim słowom, może nawet nimi Was dzisiaj obrażam, za co bardzo przepraszam, ale taka jest prawda. Już niedługo niektórzy z Was się przekonają, że miałem rację.

 

 

I tak się stało. Po kilku miesiącach dokonano korekty. Zmieniło z: 

"Co najważniejsze czasopismo to [Przebudźcie się!] umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę obietnicy, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo."

na:  

"... że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo."

 

Tłumacząc się:

"Niektórzy słudzy Jehowy tak usilnie pragną ujrzeć koniec systemu, że czasami spekulują, kiedy wybuchnie "wielki ucisk", a nawet próbują to ustalić na podstawie długości życia pokolenia, które pamięta rok 1914." - Strażnica z 1 listopada 1995 r.

 

"Fałszywy nauczyciel"

... za pośrednictwem książki: "Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi"  bezpodstawnie, niezgodnie z Biblią zapewniał "braci" i świat, że: "Część pokolenia, które żyło w roku 1914, zobaczy i przeżyje koniec tego systemu rzeczy."

 © 1989, 1990 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 

 

Cytuję: "Po zwróceniu uwagi na liczne wydarzenia, które miały znamionować okres następujący po roku 1914, Jezus powiedział: "To pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko to wydarzy [włącznie z końcem tego systemu]" (Mateusza 24:34, 14). Które pokolenie miał na myśli? Pokolenie, które już żyło w roku 1914. Żyjący jeszcze członkowie tego pokolenia są już bardzo starzy. A przecież przynajmniej niektórzy z nich mają jeszcze żyć, gdy ten zły system się skończy. Możemy więc być pewni, że wkrótce nastąpi w Armagedonie koniec wszelkiego zła i wszystkich złych ludzi."

 

Wbrew słowom Pana Jezusa Chrystusa fałszywy nauczyciel głosił, że tylko Świadkowie Jehowy wiedzą, kiedy się to stanie i zapewniał, że "pokolenie roku 1914 zobaczy i przeżyje koniec...". Zapewniając, że jest to "obietnica Stwórcy".

        

Słowo Boże: "Prawdomówny świadek nie kłamie, kłamstwa szerzy świadek fałszywy."  - Ks. Przysłów 14:5.

 

Fałszywy świadek, fałszywy prorok...

 

"Świadkowie Jehowy podawali przypuszczalne daty, które później okazały się błędne". - str. 4 Przebudźcie się! 8-04-1993

Za pośrednictwem Przebudźcie się! np. z 8 kwietnia 1993 r. Świadkowie Jehowy próbowali tłumaczyć się z publikacji błędnych przepowiedni: 

Pilnie wyczekując drugiego przyjścia Jezusa, Świadkowie Jehowy podawali przypuszczalne daty, które później okazały się błędne. Z tego powodu niektórzy nazywają ich fałszywymi prorokami...."

" Świadkowie nigdy jednak nie twierdzili, że wygłaszają te zapowiedzi "w imieniu Jahwe".

powiększenie strony >>>

 

To tłumaczenie się: "Świadkowie nigdy jednak nie twierdzili, że wygłaszają te zapowiedzi 'w imieniu Jahwe'" jest nieprawdziwe i zaprzecza wcześniejszej nauce upowszechnionej np. w Strażnicy nr 7 rok 1978, str. 6:  

 

Strażnica nr 7 rok 1978 Przebudźcie się! 8-04-1993
"Rzecz nie ulega wątpliwości: Wydawca Strażnicy Syjońskiej i Zwiastuna Obecności Chrystusa wystąpił na światowej arenie działalności religijnej w imieniu Jehowy, tak jak to kiedyś uczynił prorok Jeremiasz..." >>>>>>>> " Świadkowie nigdy jednak nie twierdzili, że wygłaszają te zapowiedzi "w imieniu Jahwe".  

?

 

 

Publikowane materiały pochodzą z mojego archiwum.