CKiS Pałac w Patrykozach

Był  projekt i były marzenia - w nim miał być dom pracy twórczej. 

Miejsce spotkań animatorów kultury województwa siedleckiego.

Stan wojenny oddali marzenia...

 

Moja "mała Ojczyzna"

My Polacy...

 

Nie w pałacu, a w Biurze Wystaw Artystycznych w Sokołowie Podlaskim odbyło się kolejne spotkanie, animatorów kultury, pracowników domów kultury z województwa siedleckiego. 

Nie pamiętam roku i tematu spotkania. Po 30-tu latach spoglądam na koleżanki i kolegów. Wielu z nich już odeszło... - są w naszej pamięci.

 


  

 

 

Galerię dedykuję wszystkim animatorom kultury dawnego województwa siedleckiego oraz panu Wacławowi Kruszewskiemu Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, który podawał i podaje przyjazną dłoń animatorom kultury.

 

Panie Wacławie dużo zdrowia, z pozdrowieniami dla Pana i Tereski.

 
Copyright © design and photos by Michał Kurc