W pierwszy jesienny dzień... 

impresja 20100923  (1)

 

W pierwszy jesienny dzień roku 2010 odwiedziliśmy Rodzinne Miasto. Z dworca PKS postanowiliśmy udać się na "Starówkę".

Ul. Wolności. Zakład fotograficzny śp. Pana Jerzego Michała Bałkowca przypomina czasy kliszy. Mojej pracy w ciemni fotograficznej - ile to miesięcy, a może lat spędziłem w otoczeniu światła czerwonego, później oliwkowego? Szczególnie zimą - praca w ciemni odbierała mi światło dzienne, nawet przez kilka następujących po sobie dni. Pozdrawiamy Panią Agnieszkę z za "wielkiej wody".

 

Kościół św. Jana Bosco wybudowany w latach 1935-1939.

 

Przy ul. Wolności zamek z czasów powojennych - jeszcze w budowie. Mieści się w nim Przychodnia Stomatologiczna Pana Dąbrowskiego.

 

Na tej samej ulicy gablota z roku 1981, postawiona na 100-lecie OSP Sokołów - trąca myszką.

 

Za gablotą pozostał kamień z tablicą pamiątkową i zabudowa z charakterystyczną wieżą. Obok było kino... Kto pamięta?

Tekst na tablicy: 1881-1981 - "GASIĆ POŻARY WZNIECAĆ DUCHA PŁOMIENI" - W SETNĄ ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM.

 

Spojrzenie na jesienny Bulwar i rzeczkę Cetynię noszącą prawdopodobnie nazwę od walecznej księżniczki Cetyni - czasy Jadźwingów - wały w Niewiadomej. Wiele razy byłem w Niewiadomej w latach 1971-1973. Wioska wyróżniała się od innych - spotkałem tu dużo serdeczności, sąsiedzkiej pomocy, może to wszystko za sprawa dzielnej, walczącej księżniczki Cetyni?

 Konkatedra

 

Poniżej przytaczam cytaty z wersetów... niech towarzyszą nam podczas oglądania tej galerii, wraz z tą modlącą się dziewczyną.

Psalm 135:15-18.

 

"Bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą; i nie ma oddechu w ich ustach. Podobni są do nich ci, którzy je robią, i każdy, co w nich ufność pokłada."

 

Księga Wyjścia 20:1-17

 

"Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył..."

 

1 List do Tymoteusza 2:5

 

"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus".

 

On jest kamieniem, odrzuconym...

On jest kamieniem, odrzuconym...

 

 

Łukasza 9:23

 

"Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie..." 

 


 

Wojny, powstania... Pamięć o poległych z tamtych lat...

 

1944-1953

Na skwerze pomnik AK przypominający swym wyglądem drewniany krzyż, stawiany na mogiłach poległych, często wzmocniony polnymi kamieniami - pamiętam te obrazy z fotografii i filmów. W takiej chwili przypominają mi się też słowa piosenki Janusza Kondratowicza w wykonaniu Krzysztofa Klenczona, z jego muzyką (fragment):

 

PAMIĘĆ O TYCH, KTÓRYCH NIE MA,
BO NIE WSZYSTKIM POMÓGŁ LOS.
WRÓCIĆ Z LEŚNYCH DRÓG,
GDY KWITŁY BZY.


W SZCZERYM POLU BIAŁY KRZYŻ,
NIE PAMIĘTA JUŻ, KTO POD NIM ŚPI...

 

Tu, na kamieniach wiele informacji o poległych żołnierzach AK i cywilnych mieszkańcach powiatu - "POLEGŁYCH W WALCE Z KOMUNISTYCZNYM ZNIEWOLENIEM W LATACH 1944-1953".

 


 

Rok 1863


 


Strona | 1 | 2 | 3 |

 

2010.09.28


Copyright © design and photos by Michał Kurc