Z cyklu: Moje rozważania 

"W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II MIESZKAŃCY SOKOŁOWA PODLASKIEGO - 16.10.2005"

 

Nie będziesz...

 

     W dniu 31 października 2005 roku spacerując ulicami mojego rodzinnego miasta, odwiedziłem teren kościoła parafialnego św. Jana Bosko, na którym można łatwo zauważyć pomnik z wizerunkiem Jana Pawła II, - przy pomniku klęcznik.  

 

W takiej chwili zawsze przypominam sobie słowa Boga Jahwe spisane na kamiennych tablicach:

 

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby 

ani żadnego obrazu 

tego, co jest na niebie wysoko, 

ani tego, co jest na ziemi nisko, 

ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 

 

Nie będziesz oddawał im pokłonu 

i nie będziesz im służył, 

ponieważ Ja Jahwe, 

twój Bóg,

jestem Bogiem zazdrosnym ...

- Księga Wyjścia 20:1-17  

Biblia Tysiąclecia wyd. II

 

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO...

 

Przed pomnikiem JP2.

 

 

2113 Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga ...

 

w życiu kościoła...

Przed pomnikiem JP2.

 

Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Sokołowie Podlaskim w roku 1985.

 

Dotknięty do Cudownego Obrazu ...

 

W tym miejscu ośmielam się postawić duży znak zapytania. Już samo nazwanie obrazu "cudownym obrazem" wprowadza pewien klimat tajemniczości przedmiotu - rzeczy. Powstają kopie "cudownych obrazów", które (jak jest w opinii wielu) nabywają tych samych cudownych właściwości, np. przez dotknięcie kopią do oryginału - tak było z Kopią Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wysłanej do Doylestown. Czytamy: [Obraz] Przybył jako relikwia i świętość. Poświęcony w Cudownej Kaplicy na Jasnej Górze, dotknięty do Cudownego Obrazu niejako przywozi nam moc Maryi Częstochowskiej do Nowego Kraju ... - źródło: strona www

 

W czasie pracy nad tą galerią usłyszałem w radiu wiadomość, że papież Benedykt XVI napomina wszystkich katolików żeby czytali Pismo Święte... - a tam jest napisane:

 

Pismo Święte

Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 

 

Ewangelia Mateusza 23:1,8-11

"Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
... Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą."

 

Postępujcie względem siebie na wzór Chrystusa Jezusa. 

 

List do Filipian 2:5-11

"Postępujcie względem siebie na wzór Chrystusa Jezusa. On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz sam siebie poniżył, przyjąwszy naturę sługi. Stał się podobny do ludzi i w zewnętrznej postaci uznany za człowieka. Uniżył samego siebie, stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca."

 

Oto świadectwo dla tych właśnie czasów

 

1 List do Tymoteusza 2:3-6

"Oto co jest dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga,  który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek - Chrystus Jezus. Dał On siebie samego na okup za wszystkich. Oto świadectwo dla tych właśnie czasów." 

 

 


 Copyright © design and photos by Michał Kurc