Sokołów Podlaski lato 2009 roku 

W poszukiwaniu "Pana..."

 

Postanowiłem zwiedzić kościół św. Jan Bosco (Bosko) wybudowany w latach 1935-1939. Pomimo krzątaniny robotników na zewnątrz - odbywa się renowacja budynku, we wnętrzu panowała cisza.

Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką - jak już wspomniałem Kult Marii Panny jest tak rozpowszechniony, że staje się wyznacznikiem prawowierności chrześcijańskiej... to rodzi dyskusje i spory wśród wielu chrześcijan.

 

 

Wizerunek z krucyfiksu przy ołtarzu.

 

Widok z ołtarza.

 

Kaplica boczna im. Świętego Józefa...

 

Zaciekawiły mnie kuriozalne "jubilerskie" gwoździe na krucyfiksie stojącym na ołtarzu.

 

Tak samo postać św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Patrząc na obraz i rączkę Dzieciątka dotykającą brodę, przypomniał mi się mój Szymuś - jego zaciekawienie moją brodą, ale ja jestem jego dziadkiem, nie ojcem. Symbole i ich oddziaływanie... 

 

Czy św. Józef był podobny do tego siwego łysiejącego starca? Zapewne nie, jednak robi to wrażenie - tu w tej kaplicy, choć jest nieprawdziwym obrazem, - nawet różniącym się tym z konkatedry.

 

 

Były obraz z ołtarza głównego... 

 

 

... jest eksponowany w bocznym pomieszczeniu. 

Duchowny i dzieci...

 

Ława, świecąca skarbonka, klęcznik, a przed nim... m a s y w n a    k r a t a 

"MATKO BOŻA WSPOMOŻENIE WIERNYCH WSPIERAJ NAS GRZESZNYCH OFIARA 1,2,5 zł zapalam światło wdzięczności."  - Do grającej szafy grosik wrzuć...:)

 

 

Za kratą... kaplica przypominająca początki działalności duszpasterskiej księży salezjanów w Sokołowie Podlaskim.

 

 

MARIO WSPOMOŻENIE WIERNYCH

MÓDL SIĘ ZA NAMI

Obok kaplicy we wnęce ściennej... 

... figurka z wielością przedmiotów - wota, obrazki, zdjęcia... 

 

Mozaiki - nowy mozaikowy obraz w ołtarzu głównym i ołtarze boczne. 

 

 

 

Na zewnątrz pomnik

 

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II  

MIESZKAŃCY SOKOŁOWA PODLASKIEGO - 16.10.2005

 

Przypomniał mi się 31 października 2005 roku jak pierwszy raz spojrzałem na pomnik i przy nim na ten klęcznik...

W takiej chwili zawsze przypominam sobie słowa Boga Jahwe spisane na "kamiennych tablicach":

 

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby 

ani żadnego obrazu 

tego, co jest na niebie wysoko, 

ani tego, co jest na ziemi nisko, 

ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 

 

Nie będziesz oddawał im pokłonu 

i nie będziesz im służył, 

ponieważ Ja Jahwe, 

twój Bóg,

jestem Bogiem zazdrosnym ...

- Księga Wyjścia 20:1-17  

Biblia Tysiąclecia wyd. II

 

... oraz przypominają się słowa z "kartki kalendarza":  

Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak ludzie żyjący w krajach o innej religii, postrzegają chrześcijaństwo? 

Jakie świadectwo wiary im niesiemy? 

Czy słowa nauki Pana Jezusa Chrystusa, na które się powołujemy, pokrywają się z uczynkami? 

Gandhi miał wiele szacunku dla Pana Jezusa Chrystusa i powiedział kiedyś: "Gdybyście przyszli do nas w duchu waszego Mistrza, nie moglibyśmy się wam oprzeć". 

Inny Hindus tak opisuje wrażenie, jakie odniósł podczas swojej pierwszej bytności w Europie: "Kiedyś myślałem, że mieszkańcy tych krajów są żywymi chrześcijanami, ale zmieniłem zdanie. Niewątpliwie, i tu są prawdziwi słudzy Boży, ale nie wszyscy są chrześcijanami. Mieszkańcy krajów pogańskich oddają cześć bożkom ręką ludzką uczynionym; jednak w tzw. krajach chrześcijańskich odkryłem o wiele gorsze pogaństwo: ludzie oddają cześć samym sobie. Wysławiam Boga, że pozwolił mi się urodzić w kraju pogańskim, ponieważ to wywołało u mnie niezadowolenie i szukałem Boga, podczas gdy mieszkańcy państw chrześcijańskich są przekonani, że wszystko znaleźli i niczego nie muszą szukać".

Strona | 1 | 2 |          

    2009.08.10

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc