Sokołów Podlaski - z tamtych lat. Boże Ciało 1985 r.Ostatni czwarty ołtarz - ul. Wilczyńskiego.

 

procesja 1985 r.

Boże Ciało

 

Prawdopodobnie bezpośredni związek z ustanowieniem święta Bożego Ciała miały objawienia Julianny z Cornillon z Francji, która w 1209 roku miewała widzenia jasnej tarczy księżyca z zarysowaną ciemną plamą. Pod ich wpływem bp Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r. taką uroczystość dla diecezji Liège. W 1252 r. została ona rozszerzona na Niemcy.
W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. - źródło: wikipedia.

powiększenie >>>

 

 

 

 

 

na stronie od 2013.01.13


Copyright © design and photos by Michał Kurc