Sokołów Podlaski - z tamtych lat


 

Lata 1924 - 1939

 

Opisy do zdjęć wykonała Pani Helena (Dzidzia) Chądzyńska była najmłodszą Córeczką Państwa Malewiczów. 

Witold przy fortepianie, salon. 

 

To zdjęcie przypomniało mi lata pobytu Michała Kleofasa Ogińskiego w Przeździatce i ... Przebieg wizyty króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Sokołowie...

 

Ciocia Jadzia Gołońska w parku z sarną.

 

Oranżeria, słuchanie radia. Od lewej: Marysia, Wituś, Helena Malewiczowa i któraś Madame.

 

Brydż w oranżerii. Panie od lewej: Plałberowa, p.Wanda Bujalska ze Szkopów, p. Jadwiga Winnicka z Kupientyna, Helena Malewicz Przeździatka. Gra w bilard, Tadeusz Malewicz i Jadwiga Goławska.

 

Gra w bilard, Tadeusz Malewicz i Jadwiga Goławska.

 

  

Helena Malewiczowa

 

 


  

Kazik Bogusz na tenisie w Przeździatce.

 

Rok 1929. Opiekunka dzieci Cecylia, Szofer N.N. stoi za samochodem Madame Maude. Siedzi Helena Malewicz z córkami Marysią i Hanią, za samochodem Jadzia Gołońska odwrócona tyłem, na froncie dzieci Dzidzia, Zbyszek i Witold Malewicz.

 

Rok 1926. Na bryczce z Marysią na kolanach ogrodnik Jan Niewiadomski, za nim Maria Gołońska obok gosposia, na ganku kucharz.

 

 

Rok 1929. Madame Mande, Witold, Hania, Marysia, Dzidzia, Zbyszek i kuc.

Rok 1929 W powozie siedzą Mada me Mauel, Helena Malewicz. Zbysio i Dzidzia Malewicz. Stoi Zbigniew Malewicz.

 

Rok 1929. Zjazd z okazji imienin Hani Malewicz.

 

Zofia z Malewiczów jemielewska z synem Januszem.

 

Scena z przedstawienia: Dzidzia w roli Mamy, Zbysio Pan Doktór, Lalka chora córeczka.

 

Rok 1925. Dzieciarnia pod opieką Heleny Benuit z Francji (kuzynka Heleny Malewicz).

 

Przeździatka, staw przed pałacem. Na łodzi Kazik Bogusz syn administratora Przeździatki.

 

Na ganku w Przeździatce rok 1926. Od lewej: Maria Gołońska, małżeństwo Jan i Lila Machowiczowie, za nimi Zofia Jemielewska, Kazimiera Gołońska, inż. Leon Butarewicz - ojciec chrzestny Dzidzi, Helena Malewiczowa, Helena Benoit z córką Janiną z Francji, na schodach Marysia, Hania i Witold Malewicz, z przodu najmniejszy Janusz Jemielewski.

 

Przeździatka, nad stawem. Od lewej: p. Lila Machowiczowa, Maria Gołońska z Dzidzą, p. Józefa Moniuszkowa z Lilusią i Jadwiga Gołońska ze Zbysiem.

 

Rok 1926. W salonie, widok na oranżerię. Od lewej: Apolonia Malewiczowa mama Zbigniewa, Kazimiera Gołońska, Helena Malewiczowa, Leon Butarewicz z majątku Prudy koło Wilna, Alina Jemielewska siostra Janusza męża Zofii.

  


Copyright © design and reproductions by Michał Kurc

 

Wszystkie materiały publikowane na stronie są chronione prawem autorskim.
Ich rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora.