Sokołów Podlaski - z tamtych lat
W roku 1845...


August Hirschmann syn Elżbiety Hirschmann przedstawicielem spółki

 

W kancelarii notarialnej Ksawerego Józefowicza w Warszawie został podpisany 14 XI 1845 r. kontrakt miedzy Elżbietą z Lorentzów Hirschmann (w jej imieniu kontrakt podpisał mąż Ludwik Hirschmann - nie mylić z wnukiem Ludwikiem Hirschmanem), a przedstawicielami założonej właśnie spółki: Augustem Hirschmannem (synem Elżbiety), Aleksandrem Rawiczem – warszawskim bankierem, Leonem Hirschendorfem – bankierem, Stanisławem Jacobim – kupcem z Warszawy i Mikołajem Gutmanem – kupcem.

 

 


Ludwik Hirschman (wnuk) - syn Augusta Hirschmanna

 

Po śmierci Augusta Hirschmanna (1 VIII 1861 r.), na mocy testamentu, jego udziały w spółce (20 ze 100) odziedziczyły nieletnie dzieci: Ludwik, Stanisław, Maria i Adam. 

Źródło: http://bc.pollub.pl/Content/350/rocznik7.pdf

 

 

Na zdjęciu z 1876 roku...

 ... Ludwik Hirschman (wnuk) od lewej - jego ręka spoczywa na Marii (jego siostrze).

Z albumu Pani Marzeny Hirschmann. Copyright © Marzena Hirschmann.

     

>>>opis i powiększenie zdjęcia

 

Rok 2008. Pomnik nagrobny rodziny Hirschmanów.

 

Na cmentarzu katolickim przy ul. Fryderyka Chopina (dawniej ul. Szopena), blisko wejścia po prawej stronie jest widoczny pomnik nagrobny rodziny Hirschmanów - Ludwik Hirschman zmarł D. 25 stycznia 1904 r. - nazwisko spolszczone.

 Rok 2018 

W Parku Przemysłowym - moje spojrzenie na mural

 

Na wstępie podzielę się informacją - historią "w pigułce" i ze strony: 

https://szukajwarchiwach.pl/62/1712/0#tabZespol 

"Cukrownia w Sokołowie Podlaskim, 1845-2003, siedziba Sokołów Podlaski ul. Fabryczna 1. Przedsiębiorstwo w szczytowym okresie działalnością obejmowało województwa: siedleckie, ostrołęckie, łomżyńskie, bialskopodlaskie, białostockie. Umowa na budowę Cukrowni w Sokołowie Podlaskim (Elżbietów) podpisana została 14.11.1845 r. między właścicielką dóbr sokołowskich Elżbietą z Lorentzów Hirszman, a spółką współwłaścicieli. W roku 1879 przeszła na własność barona Stanisława Lessera. W 1904 roku cukrownia Elżbietów z rafinerią uległa spaleniu. W roku 1905 odbudowana. W 1915 r. ewakuowana do Rosji. W 1918 r. ponownie ją uruchomiono.W czasie okupacji trafiła pod zarząd niemiecki. Latem 1944 roku została zburzona i spalona. 10.08.1944 roku przeszła pod zarząd państwowy. Po odbudowie otwarcie nastąpiło 20.11.1951r. Cukrownia podlegała Zjednoczeniu Przemysłu Cukrowniczego Okręgu Warszawskiego w Płocku do 1975 roku. W latach 60-tych nastąpiła zmiana nazwy na Cukrownie Mazowieckie Przedsiębiorstwo Państwowe w Płocku. Przedsiębiorstwem kierowali dyrektorzy: Bolesław Grzybowski, Wojciech Sobolewski, Eugeniusz Malanowski, Lucjan Żurek, Albin Makowski, Kazimierz Remiszewski, Bronisław Sikora, Halina Żebrowska – zarządca komisaryczny. Dyrektorowi podlegały bezpośrednio stanowiska:ds. zatrudnienia i płac, ds. osobowych szkolenia i socjalnych, ds.organizacji i normowania ds. wojskowych, ds. rewizji. Dyrektora przedsiębiorstwa w imieniu Ministra PSiS powoływał i odwoływał naczelny Dyrektor Zjednoczenia. Od 1981r Cukrownia w Sokołowie przeszła do Przedsiębiorstwa Cukrownie Lubelskie w Lublinie. Prezes RM zarządzeniem nr 14 z dn. 9.02. 1990r. dokonał podziału 11 przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego. PP Cukrownie Lubelskie w Lublinie uległo podziałowi na 13 przedsiębiorstw w tym Cukrownia z siedzibą w Sokołowie Podlaskim. Była ona jedynym przedsiębiorstwem z siedzibą poza województwem lubelskim. 9 marca wojewoda lubelski zawarł porozumienie z wojewodą siedleckim o przekazaniu z dniem 1.03.1990 roku uprawnień i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do Cukrowni w Sokołowie Podlaskim. Statut przedsiębiorstwa zebranie załogi uchwaliło 12 04.1990 r. Dnia 23.04.1990 r. wpisano do rejestru „Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim ul Fabryczna 1. Decyzją nr 19/92 Wojewody Siedleckiego z dnia 2 lipca 1992r wszczęto postępowanie naprawcze w Przedsiębiorstwie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach Wydz. Gosp. sygn. Ns Rej. PP-90 z 10.09.1992 r dokonano zmiany w rejestrze ze względu na wprowadzenie zarządu komisarycznego. Pełna nazwa zakładu od 6.07. 1992r brzmiała: Cukrownia Sokołów Przedsiębiorstwo Państwowe w Zarządzie Komisarycznym. W 1995 r. cukrownia została przekształcona w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. Podlegała Lubelskiej Małopolskiej Spółce Cukrowej z siedzibą w Zamościu. Od 2003 r. „Cukrownia Sokołów” działa jako Oddział Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu. Ostatnim aktem stopniowej likwidacji Cukrowni "Sokołów" było zaprzestanie działalności w 2009 r. Biura Cukrowni Sokołów podporządkowanego Oddziałowi Cukrowni Łapy."

 

 >> Galeria


Copyright © design and photos by Michał Kurc

 

Wszystkie materiały publikowane na stronie są chronione prawem autorskim.
Ich rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora.