Perła Mazowsza 

Pałac w  Starejwsi w powiecie węgrowskim


Pierwsza rezydencja powstała prawdopodobnie w końcu XVI w. w czasach panowania Kiszków. Opisy z poczštku XVII w. mówią o okazałym, trójkondygnacyjnym pałacu, z wieżą zegarową na osi, otoczonym fosą i "palisadą wzmocnioną dziewięcioma baszteczkami". W połowie XVII w. powstały nowoczesne fortyfikacje bastionowe. Barokową rezydencję przebudowywano do 1843 roku na zlecenie księcia Sergiusza Golicyna, który otrzymał Starą Wieś jako posag Marii Jezierskiej, córki Stanisława. Nieznany architekt, zgodnie z duchem romantyzmu, nadał starym murom modny w tej epoce wygląd angielskiego zamku z epoki elżbietańskiej. Romantyczna była także przyczyna tej przebudowy- opisywana przez pamiętnikarzy z epoki wielka miłość księcia do jego pięknej żony.

Wnętrza przebudowane zostały w latach 1859-63 według projektów znanego architekta, Bolesława Podczaszyńskiego. Hall i reprezentacyjne pomieszczenia na piętrze otrzymały wystrój inspirowany sztuką angielską. Zaliczają się do najlepszych realizacji neogotyku w sztuce polskiej. W fasadzie pałacu umieszczone zostały stiukowe kartusze herbowe kolejnych właścicieli i ich małżonek: u szczytu herb rodowy książąt Golicynów (własny) oraz Nowina Jezierskich z Pieleszem Jelskich, poniżej Junosza Bielińskich i Lis Sapiehów zaś pod nimi widnieje Ślepowron Krasińskich i Rola Gawrońskich, umieszczone tam w 1879 r. na pamiątkę Kazimierza Krasińskiego i jego żony, Józefy z Gawrońskich.

PARK
Park o powierzchni ponad 30 ha przechodzi w zespół leśny. Pozostały zatarte ślady dawnej koncepcji parku krajobrazowego- aleje i szpalery drzew, kanały z mostkami, polany widokowe i okazy starodrzewu. Dwa duże stawy, większy z wyspą pośrodku. Wypływa z niego rzeczka zasilająca niegdyś fosę otaczającą fortyfikacje.

Tekst: Roman Postek 

 

 

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc