Węgrów Stolicą Kulturalną Mazowsza - 2002Wzniesione ok. 1711 r. dla zgromadzenia ks. ks. komunistów 
(Bartoszków) zabudowania z czworoboczną wieżyczką 
zwieńczoną barokowym hełmem z lukarnami.

 

 

16 lat temu

moje spojrzenie na Węgrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na stronie od 2018.12.04

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc