DNI WĘGROWA - 2004. 

Fotografuje Jerzy Wacław Lipka 

– ppłk WP/kpt. AK pseudonim „Jeżewski”, „Leszczyc”

 

Jerzy Wacław Lipka...

W 60. ROCZNICĘ WYZWOLENIA WĘGROWA PRZEZ ARMIĘ KRAJOWĄ

 

Bohaterem tamtego dnia był  90-letni żołnierz Armii Krajowej, Honorowy Obywatel Węgrowa (1993) Jerzy Wacław Lipka – ppłk WP/kpt. AK pseudonim „Jeżewski”, „Leszczyc”. 

 

Od listopada 1939 r., nieprzerwanie, aż do swego aresztowania przez NKWD w 23 grudnia 1944 r. NKWD, pozostaje oficerem służby czynnej w konspiracji, walcząc z okupantem niemieckim na terenie Obwodu Węgrowskiego w Okręgu Wschodnim „Białowieża”. Walkę zakończył w stopniu kapitana jako oficer Armii Krajowej.


Za męstwo w boju i wybitne zasługi wojenne otrzymał, na podstawie rozkazu Dowódcy AK z dn. 25 marca 1944 r., Krzyż Order Wojenny Virtuti Militari, przyznany 3 maja 1944 r. Służył w TAP („Tajna Armia Polska”), od września 1941 r. w ZWZ (Związek Walki Zbrojnej), od lutego 1942 r. w Armii Krajowej. Pełnił początkowo funkcję komendanta II Ośrodka Obwodu Węgrów, od jesieni 1942r. został adiutantem Obwodu, a wiosną 1943 r. Komendantem Kedywu w Obwodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na stronie od 2018-12-15

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc