Ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy NBP 

Ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy Narodowego Banku Polskiego

 

 

w poszukiwaniu utraconych korzeni

Starawieś

 

... tu (napisałem w jednej z galerii) urodził się mój prapradziadek Antoni Kurtz w 1802 roku, poślubił o 21 lat młodszą praprababcię Franciszkę. Żyli długo i szczęśliwie... - do 1 maja 1901 roku.

 Franciszka odchodzi z tego świata, serce Antoniego nie wytrzymało nasilającego się smutku i 3 maja podążył za nią.

Ich córka Weronika Kurc (...), Józef Kurc 1860-1909, dziadek Bolesław Kurc 1890-1923, Tata Jan Kurc 1923-2004 urodzeni w Starejwsi, Syn Jana, to ja, Michał Kurc urodziłem się w Przeździatce - w 1949 r., mój syn Rafał Kurc w Węgrowie - w 1978 r., wnuczek Szymon Kurc w Poznaniu - w 2006 r.

 

Odwiedziliśmy dawny Krasnydwór - Starąwieś 4 sierpnia 2019 r.

 

Pałac

 

 

 

 

 

Radziwiłłowie w pocz. XVII w. postawili okazała pałac z wieżą zegarową, który książę Radziwiłł rozbudował i upiększył. 

W 1650 r. gościł w nim króla Jana Kazimierza. 

Neogotycki pałac przebudowany z barokowego w latach 1841-1843 przez Ludwika Martiniego dla księcia Sergiusza Golicyna. 

Pierwszą rezydencję wybudowano dla Radziwiłłów w poczatkach XVII wieku, później była ona wielokrotnie przebudowywana i modernizowana. 

W 1839 r. majątek jako wiano hrabianki Marii Jazierskiej, wszedł w skład dóbr rosyjskiego księcia. 

Wokół pałacu rozciąga się park ze stawami i bogata roślinnością.

Ostatnimi właścicielami Starejwsi (do 1945 roku) byli Franciszek Radziwiłł i Zofia de Gren z Wodzickich Radziwiłłowa. W czasie okupacji cały majątek został zajęty przez Niemców, a po wojnie znacjonalizowany.

Od 1966 roku obiekt stanowi własność Narodowego Banku Polskiego, który przeprowadził rewaloryzację zespołu, przywracając pałacowi dawną świetność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na stronie od 2019-08-09

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc