Orszak Trzech Króli - Węgrów 2020. 

"Brama do nieba".

 

Orszak Trzech Króli - 2020

Smok w Węgrowie

 


Strona 3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...inną drogą udali się do swojej ojczyzny." - Mateusza 2:12

 

>>> Jedyna informacja o mędrcach znajduje się w Ewangelii Mateusza (2,1-12), gdzie nie podano ich liczby. Współczesna egzegeza, badając w sposób krytyczny źródła historyczne i literackie, zwraca uwagę, że opowiadanie Ewangelii Mateusza o pokłonie mędrców nie ma charakteru ściśle kronikarskiego.

 

Rzeź niewiniątek...

 

... Według badań historyczno-krytycznych opowiadanie ewangelisty Mateusza o magach było najprawdopodobniej wzorowane na midraszu o Mojżeszu w Egipcie, dobrze znanym w czasach, gdy powstawała Ewangelia Mateusza. Midrasz ten zachował się w dziele historyka żydowskiego Józefa Flawiusza (37–94 n.e.): Dawne dzieje Izraela (znane też jako Starożytności żydowskie)[4]. Porównanie treści tego midraszu z treścią opowiadania o pokłonie trzech mędrców i ich wizycie u króla Heroda pokazuje paralele między Jezusem i Mojżeszem oraz między Herodem i faraonem – obaj władcy np. decydują się zabić niewinne dzieci. - Wikipedia

 

 

  

na stronie od

2020-01-06

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc