godzinę "W"Przed pomnikiem Armii Krajowej w Węgrowie.

 

 

Godzina"W" 1 sierpnia '44                                                 

Przed pomnikiem AK w Węgrowie

"Już podczas powstania zastanawiali¶my się, jak to się stało, że doszło do jego wybuchu. Poszli¶my w bój bez broni. Gdy 1 sierpnia moja kompania nacierała na gmach Sejmu, na 170 ludzi mieli¶my 3 karabiny, 7 pistoletów, 1 pistolet maszynowy strzelaj±cy tylko ogniem pojedynczym i 40 granatów. Jak zobaczyli¶my, że wła¶ciwie nie mamy broni, to pytali¶my dowódcę: z czym do go¶ci? Ale byli¶my zdyscyplinowanymi żołnierzami - na rozkaz stanęli¶my do walki i na rozkaz j± zakończyli¶my" - mówił Jan Ciechanowski... więcej tutaj

 

¬ródło:https://dzieje.pl/aktualnosci/prof-jan-ciechanowski-powstanie-warszawskie-bylo-kleska-i-bledem

 

 

2019

2018

2017


2016


2014


 

 

 

na stronie od 2017.08.03

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc