Honorowy Obywatel Węgrowa 

Mariusz Karpowicz

Cuda Węgrowa

 

X JUBILEUSZOWE 

SPOTKANIA 

Z KSIĄŻKĄ REGIONALNĄ

 

Spotkanie promocyjne książki "Cuda Węgrowa" Pana prof. Mariusza Karpowicza.

 

Dom Gdański 1 marca 2009 roku


 Mariusz Karpowicz

„Cuda Węgrowa”

 

„Węgrów jest miastem zaiste niezwykłym. Wszystko, co nam pozostawiła przeszłość, a zwłaszcza wiek XVII i XVIII, jest tu wyjątkowej, europejskiej klasy, odmienne od wszelkich innych realizacji, a nawet wręcz nowatorskie i wzorcowe. Jest miastem niezwykłym nie tylko w skali Podlasia czy Mazowsza, ale w ogóle całej Polski. Nie ma tu bowiem wcale tego prowincjonalnego piętna, owej charakterystycznej szarej przeciętności innych miasteczek, gdzie w szarzyźnie bywa czasem zagubiony jakiś jeden czy drugi obiekt wyższej klasy. W Węgrowie przeciwnie – wszystkie zabytki, jakie przetrwały, trzymają poziom w naszym kraju najwyższy, iście stołeczny, a ich powstanie wiąże się z najpierwszymi i najważniejszymi nazwiskami artystycznymi epoki..."

 

 

 

 Hanna Kietlińska 

 

Prof. Mariusz Karpowicz - Przyjaciel Węgrowa

 

Pani Redaktor Naczelna "Wieści Węgrowskich" napisała: "Przypomnijmy, że prof. zw. dr hab. Mariusz Karpowicz to wybitny historyk sztuki, wykładający na Uniwersytecie Warszawskim, laureat wielu prestiżowych nagród. Wielki pasjonat sztuki baroku i stąd zapewne wypływa fascynacja zabytkami Węgrowa. Dał temu wyraz w publikacji „Sekretne treści warszawskich zabytków”. Jest także autorem takich publikacji, jak „Barok w Polsce”, „Sztuka polska XVII wieku”, „Sztuka oświeconego sarmatyzmu”. Od lat zajmuje się dorobkiem artystów włoskich, którzy działali w Polsce. Profesor Karpowicz jest jednym z inicjatorów nawiązania współpracy przez nasze Miasto z włoską miejscowością - Valsolda, z której pochodzili twórcy zabytków barokowych usytuowanych w Węgrowie. W dowód uznania dla działalności na rzecz naszego Miasta – decyzją Rady Miejskiej z dn.30 czerwca 2008 r. przyznano Prof. Mariuszowi Karpowiczowi zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela, który odebrał podczas Dni Węgrowa..." 

Hanna Kietlińska 

 

Źródło:http://www.powiatwegrowski.pl/wiesciwegrowskie/Article.aspx?ArticleID=3556


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezapomniane chwile...

 

Dziękuje Panie Profesorze za ciepło, które przekazał Pan wszystkim uczestnikom spotkania. To było ciekawe słowo, pięknie ilustrujące węgrowski barok. 

 

Zdjęcie wykonał Paweł Terlikowski.

  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 10 listopada o godz. 11.00 w Warszawie, w kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza, ul. Powązkowska 14.

 

Źródło:http://www.wegrow.com.pl/index.php/aktualnosc-3095-kondolencje_dla_rodziny_s_p_mariusza.html


 

 

20090302/20151106


Copyright © design and photos by Michał Kurc