EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA - WĘGRÓW 

"Bycie autentycznie starym człowiekiem jest trudne i wymaga podwójnej mądrości: umiejętności zachowania się zgodnie z wiekiem oraz zdolności zrozumienia młodych, zadanie wcale niełatwe, a bywa, że nieosiągalne. Zrozumieć młodych to dzielić ich najgłębsze pragnienia i odkrywać to, co w nich naprawdę twórcze." - Àngel Rosenblat

 

 

Àngel Rosenblat 

1902 WĘGRÓW

1984 CARACAS

 

Àngel Rosenblat, urodzony na Mazowszu, był Argetyczykiem z wychowania, Wenezuelczykiem z wyboru i stał się syntezą i symbolem kultury i nauki Ameryki Łacińskiej - jednym z jej najwybitniejszych lingwistów, historyków demografii i kultury społeczeństw amerykańskich...

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 

- Burmistrz miasta Węgrowa Pan Jarosław Grenda 

przypomniał poprzednie Europejskie Dni Dziedzictwa.

 

 

Pokaz multimedialny

Pokaz multimedialny - wygląd rynku 

w czasie przebywania Àngela Rasenblata w Węgrowie.

 

W 1902 w Węgrowie, w rodzinie Szulima (Samuela) Rozenblita i Sury Gitly Frajman przychodzi na świat syn, Jankiel znany potem jako Àngel Rosenblat. W 1906 Szulim Rozenblit decyduje się wyjechać z kraju... 

 

 

 

 

 

mgr Magdalena Szkwarek (CESLA UW)

"Angel Rosenblat" - życie i dzieło" - wprowadzenie do wystawy oraz pokaz multimedialny.

 

 

 

 

 

Referat

 prof. dr hab. Andrzej Dembicz (CESLA UW) 

- "Angel Rosenblat - na tropach Amerykanina"

 

 


 

Angel Rosenblat -na tropach Amerykanina 


Aneks statystyczny: 

Zaludnienie Ameryki w okresie 1492- 2009 

W 1492 r. było w Amerykach (wg. szacunków A. RosenbIata) 13.4 mln. mieszkańców, a najludniejszymi obszarami były tereny dzisiejszych: 
- Meksyku 4.5 mln. 

- Peru 2,0 mln. 

- Kolumbii 0.85 mln. 

- Boliwii 0.8 mln. 

W 100% byli to Indianie 

W 1825 r. było w Amerykach (wg. szacunków A. RosenbIata) 34,5 mIn. mieszkańców, a najludniejszymi krajami były: 
- USA 10.8 mln. 

- Meksyk 6,8 mln. 

- Brazylia 4,0 mln. 
Wg. tychże szacunków tzw. "Biali" stanowili 40%, Indianie 25%, Czarni 17%, mieszkańcy (Metysi, Mulaci, Zambos) 18%. 

W 2009 r. było w Amerykach około 900 mln. mieszkańców, a najludniejszymi krajami były: . 
- USA 306 mln. 

- Brazylia 200 mln. 

- Meksyk 108 mIn. 

- Kolumbia 45 mln. 

- Argentyna 40 mln. 

Około 560 mln. (to znaczy ok. 67% ludności Ameryki) mieszka na połlldnie od USA, to znaczy w Ameryce Łacińskiej i Karaibach. 

W efekcie 500 lat metysażu jest to ludność, biologicznie i kullturowe głęboko wymieszana. 

Jako Indianie, w Ameryce Łacińskiej deklaruje się dzisiaj ok. 40 mln. ludzi. 

W USA, 15% ludności to osoby pochodzenia latynoamerykańskiego, 13%; pochodzenia afrykańskiego, 4% pochodzenia azjatyckiego. 

CESLA UW 


 

 

... 

 

Grupa taneczna As Belezas do Brasil

 

... to grupa taneczna składająca się z profesjonalnych tancerek samby, z wieloletnim doświadczeniem w szkołach tańca i rewiach tanecznych m.in. Danca Brasil, Axe Bahia Show czy Afro Carnaval. 

 


 

 

 

W podziękowaniu Mi...

 

 

 

 

2009.09.12


Copyright © design and photos by Michał Kurc