STAROPOLSKIE WIECZORY W ZABYTKACH... 

 

KONCERT SYMFONICZNO-ORATORYJNY
W 250. ROCZNICĘ URODZIN WOLFGANGA A. MOZARTA

 


WYKONAWCY:

ORKIESTRA SINFONIA VIVA
POD DYREKCJĄ TOMASZA RADZIWONOWICZA
CHÓR UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
POD DYREKCJĄ KS. PROF. KAZIMIERZA SZYMONKA

 

16 czerwca 2006, godzina 20.00

BAZYLIKA MNIEJSZA W WĘGROWIE

 

 

 

 

Z życia Węgrowa - galeria m


Copyright © design and photos by Michał Kurc