Węgrowski Klub Fotograficzny - 1998.Spotkanie z Mieczysławem Cybulskim AFRP zdfp.

 

Spotkanie

z Mieczysławem Cybulskim AFRP zdfp

 


     

 

 

Spotkanie prowadził Kol. Paweł Terlikowski członek WKF.


Wiadomości Fotograficzne 5/98

Spotkania z fotografią
(fragment)

W Węgrowskim Ośrodku Kultury w Węgrowie w kwietniu br. odbyło się spotkanie miłośników sztuki fotograficznej z Mieczysławem Cybulskim, na którym również prezentowała swoje prace Małgorzata Dołowska. Dyskutowano o współczesnej fotografii artystycznej i możliwościach technicznych. 
Podczas spotkania znany z działalności fotograficznej Pan Michał Kurc otrzymał legitymację członka rzeczywistego AFRP wręczoną przez Prezesa Fotoklubu RP Mieczysława Cybulskiego.

Wiadomości o fotografii środowiska węgrowskiego zamieszczone są w Internecie i zapraszamy do odwiedzenia tej strony. Adres strony: http://www.kki.net.pl/kurc

/r/


 

Małgorzata Krystyna Dołowska AFRP. Założycielka i dyrektorka Fundacji, "Fotografia dla Przyszłości"(1990). Założycielka Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców (1995). Dyrektor Wyższego Studium Fotografii, Studium Form Fotograficznych w Warszawie.

 

Prezes Fotoklubu RP Mieczysław Cybulski AFRP zdfp wręcza mi legitymację: Michał Kurc jest artystą fotografem (fotografikiem) członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców. Data przyjęcia 15.04.1998.

  

 

 

_______________

Fotografie: Jerzy Jakubik i Michał Kurc AFRP

 

Dziękuję za przyjęcie zaproszenia Kol. Małgosi Dołowskiej i Kol. Mieczysławowi Cybulskiemu oraz dziękuję za udział i pomoc w przygotowaniu spotkania członkom Klubu oraz za rodzinną atmosferę spotkania wszystkim Osobom.

 

 

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc