Rze¼biarz i jego dzie³o 1679 - 2007Rze¼biarz i jego dzie³o

1679 - 2009

 

 

TEMATEM S” OBRAZY STRUKTURY DREWNA "RZE¬BIONE" W CZASIE 330 LAT -  NA NAJSTARSZEJ EWANGELICKIEJ ¦WI”TYNI NA MAZOWSZU.

 

 

 

 


Copyright © design and photos by Micha³ Kurc