50-lecie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie 

 

 

50-lecie...

PRO MASOVIA

 Strona 2


Zasłużony dla Kultury Polskiej


Jeszcze jedna miła chwila. Pana Marszałek uhonorował kol. Romka Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

 


Kolejne podziękowania i upominki...


... od Muzealnika pana Senatora RP Sławomira Preissa ze Starogardu i od wielu wielu innych.

 

 

Pani Halina Czubaszek Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddziału Mazowieckiego zapowiada kolejny punkt programu: Konferencję naukową pt.: Kolekcje w zbiorach muzeów Mazowsza. Zaprezentowali:

1. „Początki i rozwój kolekcji Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie" -mgr Roman Postek 
2. „Najstarsze kolekcje zabytków archeologicznych w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie"- dr Wojciech Borkowski 
3. „Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i jego rola w ochronie sztuki ludowej Mazowsza" - mgr Robert Piotrowski 
4. „Kolekcja plakatu marynistycznego w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie" - mgr Andrzej Kotecki.

 

 

 


Spotkanie na Zamku w Liwie


"Na podzamczu" © photos by Michał Kurc.

 

"W początkach XV w. (zapewne ok. 1422) murator Niclos (Mikołaj) rozpoczął budowę zamku murowanego na miejscu drewnianego grodu z XII/XIV w. na sztucznej wyspie otoczonej bagnami Liwca - granicznej rzeki Mazowsza i Litwy... 

... Liw spotkało wyróżnienie świadczące o jego znaczeniu militarnym..."

 

 

 

  

 

Romku jeszcze raz GRATULUJĘ!!! I dziękuję.

 

 Strona 1


Źródło: www.mazowia.pl

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (obok) Michał Kurc AFRP. Fot. Radosław Strzaliński.

 


 

 

 

 

na stronie od 2013.06.12


Copyright © design and photos by Michał Kurc