Okrągły Stół - 1989 rokOkrągły Stół

 

Rozmowy rozpoczęły się 6 lutego 1989 o godzinie 14:23 

w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie...

 

Po dwudziestu latach... Wspominamy tamtą historyczną chwilę, którą uwieczniłem 

na kliszy mojego aparatu, ustawionego na statywie przed telewizorem. 

 


Plakat do wystawy Okrągły Stół. Projekt: Michał Kurc


 

 

  


    2009.05.27


Copyright © design and photos by Michał Kurc