fotografią artystyczną z powodzeniem zajmują się...


 

Okładka albumu z obrazem 

Kazimierza Wiszniewskiego z 1935 roku.

 


Węgrowska „Cyganeria”?

 

Z albumu wydanego na 575 lecie Miasta autorstwa pana Jana Mielniczka pt. Węgrów, miasto moje, a w nim..." 

 

na stronie 76 możemy przeczytać:

„Miejscem spotkań towarzyskich i dyskusji dla starszej młodzieży węgrowskiej i miejscowej artystycznej bohemy była kawiarnia „Uśmiech", 

Kawiarnia nad Liwcem - zdjęcie z profilu FB Kawiarnia nad Liwcem, Autor nieznany.

 

... a w sezonie letnim kawiarnia nad Liwcem. Szczególnie wielu było w Węgrowie artystów plastyków. Tworzyli m. in. Teresa Ziółkowska, Antoni Daniel, Sławomir Kosiński, Marian Jakubik, z młodego pokolenia Ryszard Walas, Jerzy Rozwadowski, Roman Postek, Paweł Wantusiak, Mieczysław Borkowski, później także Krzysztof Buczak, Małgorzata Konopińska i Wojciech Dunaj. Mistrzem w korzenioplastyce był Leonard Kędziora, a rzeźbą zajmował się Lech Pawlak i Marek Królak. Fotografią artystyczną z powodzeniem zajmują się Michał Kurc i Jerzy Oleszczuk.”

Konia z rzędem temu... – kto byłaby w stanie rozszyfrować powyższy tekst. Kto z wymienionych tutaj osób jeszcze jest wśród żyjących i jaki jest, czy jaki był ich status artystyczny?
I jak się mają wymienione nazwiska osób do tego miejsca - kawiarni „Uśmiech” określonej przez autora jako „miejsce spotkań miejscowej artystycznej bohemy”?
Tym bardziej, że w monografii (wyd. 2006 r. na str. 219 i 220) kawiarnia odnotowała rekordowe obroty 102 618,71 zł. – „Po odebraniu klubowi koncesji na alkohol obroty jednak radykalnie spadły i nie przynosił już dużych zysków.”

...(?)...

 

Jeszcze raz 

proszę o poszanowanie węgrowskiej fotografii artystycznej.

 

List do Wydawcy:

 

Pan Hubert Kowalewski 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Przy Urzędzie Miejskim w Węgrowie

Węgrów, dn. 9 września 2016r.

Szanowny Panie Hubercie,
Dziękuję za album „Węgrów miasto moje, a w nim...”

Z ciekawością choć jeszcze pobieżnie zapoznałem się z treścią tego albumu. Dlatego odniosę się tylko do zdania w którym jest wymienione moje nazwisko na stronie 76: „Fotografią artystyczną z powodzeniem zajmują się Michał Kurc i Jerzy Oleszczuk”. Te słowa też kieruję do Autora i Redakcji albumu. 

Szanowni Państwo cytuję: „Z powodzeniem zajmują się” - ten zwrot byłby adekwatny do ucznia, nowicjusza, stawiającego pierwsze kroki w danej dziedzinie, na litość... ale nie do mnie. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Tutaj powinna być chwila zastanowienia się autora – jestem fotografikiem, byłem 40 lat instruktorem fotografii (1964-2004), w tym roku upływa 52 lata mojej działalności fotograficznej.
Nie wiem, co spowodowało i dlaczego Szanowni Państwo postawiliście znak równości w temacie fotografii rzemieślniczej i artystycznej. Jestem jedynym fotografikiem - fotografem artystą zamieszkałym w Węgrowie. Doceńmy to i jeszcze raz proszę o poszanowanie węgrowskiej fotografii artystycznej.

Zapewne można to wytłumaczyć pewną nieświadomością, nawet nie wiedzą, ale na to nie wyrażam zgody. Tak być nie powinno."

...

 

P.s. Mam nadzieję, że II wydanie będzie poprawione i bogatsze w temacie węgrowskiej kultury. 

 

 


Zapisane moim obiektywem. Zapraszam do galerii.Copyright © design and photos by Michał Kurc