333. rocznica zwycięskiej bitwy pod Wiedniem 

 

Jan III Sobieski wysyła wiadomość o zwycięstwie 

papieżowi Innocentemu XI – mal. Jan Matejko.

  

Odsiecz Wiedeńska                                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Powrót Jaśnie Pana do Węgrowa

                                      (wydarzenie hipotetyczne)

 

W tym roku mija 333 rocznica zwycięskiej bitwy pod Wiedniem, gdzie świat chrześcijański pod przewodnictwem polskiego króla Jana III Sobieskiego, zwyciężył potężną turecką armię pod dowództwem Kara Mustafy. Bitwa ta przyniosła wielką sławę naszemu władcy, jako pogromcy pogan i naszej wspaniałej husarii, najlepszej kawalerii na świecie. W bitwie pod Wiedniem brał udział również Jan Dobrogost Krasiński, możnowładca, referendarz koronny, właściciel Węgrowa i wielki dobrodziej tego miasta. 

 

Widowisko historyczne, dziś odtwarzane na węgrowskim Rynku, przedstawia wydarzenie hipotetyczne, acz całkiem możliwe. Powrót Jaśnie Pana do Węgrowa, po trudach wojennych i wielkim zwycięstwie, w którym Jan Dobrogost miał swój duży udział.


Posłuchajcie dobrzy ludzie! Bracia szlachta, duchowni przewielebni, mieszczanie tutejsi i ludu okoliczny. Oto wielki dzień nastał dla naszego miasta, dziś bowiem powraca do Węgrowa po trudach wojennych i bitewnych pan nasz najmiłościwszy, miasta naszego Węgrowa właściciel i dobrodziej, jaśnie wielmożny referendarz koronny Jan Dobrogost Krasiński. Wraz z małżonką swoją przybywa do miasta swojego ulubionego, aby cieszyć się ze zwycięstwa sławetnego, jakie wojsko polskie pod dowództwem najjaśniejszego pana naszego króla Jana III Sobieskiego odniosło w bitwie największej, jaką świat do tej pory widział! Bitwa ona rozegrała się pod miastem Wiedniem w dniu 12 września roku pańskiego 1683. Starły się w niej dwa żywioły...  Więcej >>>

Jan Bonawentura (Dobrogost) Krasiński - fragment obrazu Michała Anioła Palloniego. 

 
Na bohaterów czekają ich bliscy, czekają rodacy, chcący pokłonić się rycerzom. I Węgrów czeka na swego bohatera, na swego pana wielmożnego, który już jest blisko, już staje u bram miasta.

 

A szlachta w czekaniu niecierpliwa rumor jakiś czyni.

Cóż to będzie? 

 

Mazura odtańczą! Dalej bracia szlachta!

Piękny to taniec! 

 

Nie masz drugiego tak cudnego w świecie! Nie masz jak bracia szlachta nasza! 

I do walki, i do tańca, i do różańca! 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

I oto jest Pan nasz wielmożny Jan Dobrogost Krasiński, wjeżdża do miasta na czele konnych, towarzyszy swych spod Wiednia, husarzy znamienitych i rycerstwa najprzedniejszego. 

 

 

   2016.08.28

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc