Świadkowie Jehowy - Kongres w Warszawie 1990 rok.


Stadion Dziesięciolecia 1990 rok.

 

 
Kongres 

na Stadionie Dziesięciolecia w 1990 r. 

 

 


"Na „Stadionie Dziesięciolecia” w Warszawie odbył się kongres specjalny z udziałem ponad 35 tysięcy delegatów z centralnej Polski i ponad 17 tysięcy ze Związku Radzieckiego... W programie kongresu uczestniczył Milton George Henschel, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy." - Wikipedia


 

Według mnie, zgromadzenie miało na celu pokazać zebranym, wielkość i siłę Organizacji. Zastany klimat zapewne był krzepiący dla nowo wstępujących do Organizacji i zachętą do zwiększenia wysiłku Świadków Jehowy w głoszeniu rzekomej obietnicy Stwórcy o pokoleniu roku 1914.

 

"CZYSTA MOWA"

... - hasło Kongresu miało uwiarygodnić kolejny fałszywy alarm, wskazać, że

 "upływają kolejne sekundy dzielące nas od końca tego systemu" - Strażnica nr 2, 1993 str. 6

Wykłady miały jednoczyć Świadków Jehowy w większym, bardziej dynamicznym przekazie nauki Strażnicy o pokoleniu: "zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo".

Czas dość szybko zweryfikował w/w przepowiednię. Okazała się fałszywa - była owocem spekulacji, jak określiła Strażnica: "niektórych sług Jehowy".

 

Ale o tym jeszcze nie wiedzieli uczestnicy Kongresu i...

... bohaterowie tamtego dnia - zdecydowani na chrzest. Uwierzyli, że nabyta wiedza z wydawnictw Strażnicy np.: o pokoleniu pamiętającym rok 1914, to nauka o nich. Uwierzyli fałszywej nauce, że dzieliły ich sekundy do końca tego systemu. 

Uwierzyli człowiekowi, a nie Słowu Bożemu - "nie wiecie"- Marka 13:33. Czy tak trudno było sprawdzić tę naukę z Biblią?   

 

Przypomnę słowa pani Marioli Świadka Jehowy, w których jest wiele prawdy, - choć to nikogo nie usprawiedliwia: "No cóż, powiedzmy sobie szczerze, studium Biblii przygotowujące do chrztu to bardzo często czas w którym fascynacja prawdą biblijną i pojawienie się tzw. pierwszej miłości do prawdy, na drugi plan odsuwają dociekania, rozważanie, nie mówiąc już o sprawdzaniu prawdomówności i rzetelności braci co do podawanych przez nich faktów...."

 

 

W pobliżu basenów sektory Świadków Jehowy przybyłych ze wschodu. Inny klimat... bardziej widoczna naturalność portretu... 

 

Podczas chrztu... Na chwilę przestał padać deszcz, żeby ponownie się zachmurzyło, błysnęło i zagrzmiało (Psalm 29). Pojawiły się parasole, płaszcze oraz na twarzach uczestników niepokój, - towarzyszący każdemu będącemu na otwartej przestrzeni podczas burzy.

 

.Wszędzie było mokro.

Radość chwili.

 


Statystyka


 

 

Wykres 1 - sporządzony na podstawie danych Strażnicy - tabela 2 poniżej.

Z wykresu można odczytać, że w 1989 roku po wprowadzeniu fałszywej przepowiedni o pokoleniu roku 1914 nastąpiło ożywienie głoszenia - efektem tego był zwiększony przyrost ilości głosicieli, natomiast po zaprzestaniu głoszenia w 1995 roku krzywa dynamiki przyrostu przeciętnej ilość głosicieli zaczęła nagle spadać.

W czasie głoszenia fałszywej przepowiedni - w ciągu 7 lat pozyskano aż 32089 głosicieli, a po wycofaniu się z niej, w następnych 7 latach nastąpił spadek i pozyskano tylko 1312 głosicieli.

 

 

Tabela 2.

 

Rok

Przeciętna ilość
głosicieli

Przeciętna ilość głosicieli

 do roku poprzedniego

Przeciętna ilość
głosicieli - źródło:

1989

88 733

-

Strażnica 1990 Nr 1, s.22

1990

93 845

5 112

Strażnica 1991 Nr 1, s.20

1991

99 602

5 757

Strażnica 1992 Nr 1, s.12

1992

105 495

5 893

Strażnica 1993 Nr 1, s.14

1993

110 770

5 275

Strażnica 1994 Nr 1, s.14

1994

115 778

5 008

Strażnica 1995 Nr 1, s.14

1995

120 822

5 044

Strażnica 1996 Nr 1, s.14

   

Przeciętna ilość głosicieli

 do roku poprzedniego

po 1995 roku

 

1996

122 982

2 160

Strażnica 1997 Nr 1, s.20

1997

123 704

722

Strażnica 1998 Nr 1, s.20

1998

123 952

248

Strażnica 1999 Nr 1, s.14

1999

123 052

-652

Strażnica 2000 Nr 1, s.19

2000

122 575

-477

Strażnica 2001 Nr 1, s.20

2001

123 034

459

Strażnica 2002 Nr 1, s.21

2002

124 294

1 260

Strażnica 2003 Nr 1, s.14

2003

126 573

2 279

Strażnica 2004 Nr 1, s.20

2004

127 377

804

Strażnica 2005 Nr 3, s.21

2005

127 729

352

Rocznik 2006, s.36

2006

126 827

-902

Rocznik 2007, s.36

2007

126 967

134

Rocznik 2008, s.36

2008

125 681

-1 286

Rocznik 2009, s.36

 

 

"Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą"

 

 

© 1989 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

 

 

Przepowiednia o "Milionach..." z 1925 roku okazała się błędną nauką Rutherforda, co nie przeszkadziło Strażnicy "ożywić" i powtórzyć  ten fałszywy alarm o "Milionach...". 

 

Wielu uwierzyło...

 Niektórzy słudzy Jehowy czasami spekulują... - kim oni byli? Czy "spekulanci" wzniecający fałszywe alarmy mogą być sługami Jehowy?

Publikowane materiały pochodzą z mojego archiwum.