W poszukiwaniu Jezusa Chrystusa 

Upłynęło 10 lat od spotkania ekumenicznego i pierwszej ekspozycji wystawy Impresja Drohiczyńska - "Witaj, ziemio podlaska...  z wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie w roku 1999.

Konkatedra Niepokalanego Serca NMP 

w Sokołowie Podlaskim

 

... jest ostoją ołtarza ze spotkania w Drohiczynie. Kto pamięta cytowane przez Jana Pawła II słowa Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Jana 13:34 - "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem".

 

I te słowa: "Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem."

Postanowiłem przybliżyć wystrój domu modlitwy, który dla mnie jest wspomnieniem z tamtych lat...

We wnętrzu...

... nawet ta posadzka. Pamiętam jak mój dziadek Jan Pasek przywiózł wozem konnym piasek pod tą widoczna posadzkę. Przyjechałem z nim. Miałem 5, może 6 lat. Po 20 latach - po tej posadzce - szedłem z moją wybranką do ołtarza. Po następnych 34 latach jestem tu i fotografuję, wspominam.

 

Widok od strony ołtarza - przez chwilę zakłócam ciszę i spokój tego miejsca osobą modlącym się - proszę o wybaczenie.

Kościół powtarza i przypomina, że nie czytanie Pisma Świętego jest nieznajomością Pana Jezusa Chrystusa. Tylko, kto z wiernych bierze te słowa do serca i poznaje Pana Jezusa Chrystusa przez osobiste czytanie Biblii? Podczas mszy św. nie ma zwyczaju w Kościele katolickim przed czytaniem Słowa Bożego poinformowania wiernych o miejscu w Biblii czytanych słów - rozdziału i wersetu. Czy jest to zachętą do czytania Pisma Świętego, zapewnie nie - efekty są widoczne.

 

Cztery Ewangelie...

 

Widok na ołtarz główny.

Imię Michał oznacza "Któż jak Bóg". Jestem obdarowany tym biblijnym imieniem za sprawą mojej Ukochanej Babci Zosi. To ona skojarzyła sobie parafię mojego Taty kościół pw św. Michała Archanioła w Starejwsi oraz jej i mojej Mamy kościół pw św. Michała Archanioła w Sokołowie Podlaskim z przed wojny. Stąd zapewne Michał - piękne imię, to zobowiązuje...

 

Kaplica...

Pamiętam... pierwszy koloryt w nowo budowanym kościele, był w tej kaplicy: ołtarz i pierwsze witraże w oknach.

 

 

Na ołtarzu bocznym przy wejściu...

zwróciłem uwagę na odstawę krucyfiksu.

 

Na zewnątrz figura w podziękowaniu...

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSOWE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI - NA PODZIĘKOWANIE PANU BOGU ZA UWOLNIENIE OJCZYZNY OD NIEPRZYJACIELI - MIESZKAŃCY PARAFIJ SOKOŁÓW - 1919 R

 

Słowo Boże


Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus...

 

1 List do Tymoteusza 2:3-6

Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.

 

Zdjęcia wykonałem w dniu 15 lipca 2009 roku.

...

 

2009.07.18


Copyright © design and photos by Michał Kurc