Nowa władza samorządowa 2002-2006Wystawa pt. "Impresja jesienna" Michała Kurca AFRP (październik/listopad 2002)

 

po wyborach 19 listopada 2002

Pierwsza Sesja w WOK

 

Nie bez powodu wstępem jest rzut oka na Galerię m_wok z wystawą "Impresja jesienna" mojego autorstwa. Eksponowałem prace w izohelii kolorowanej z wierszem Pani Jadwigi Zgliszewskiej.

 

 

 

Widok na WOK - moje miejsce pracy 1985-2004. Czas mobbingu (9 lat) wymierzonego w moją osobę, mojej walki o uszanowanie praw autorskich do moich utworów przez Zarząd Miasta. 

Wybory samorządowe i nadzieja na lepsze...

 

Pierwsza Sesja

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady
6.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczącą Rady Miejskiej Węgrowa została Pani Halina Ulińska, a Wiceprzewodniczącym Pan Tadeusz Kresa. 
Ślubowanie złożył Burmistrz Miasta Węgrowa Pan Jan Górski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na stronie od 2019-06-03

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc