Wrześniowy Węgrów - 2002


 

 

Stara plebania.

 

 

15 lat temu

wrześniowe spojrzenie na Węgrów  (2)

 

 

Czas jest łaskaw dla Węgrowa. 560 lat temu osada położona nad spławnym Liwcem uzyskała prawa miejskie, a 350 lat temu otrzymała własny herb. Możni i mądrzy właściciele: Kiszkowie, Radziwiłłowie, Krasińscy, Ossolińscy, Łubieńscy, dbali o rozwój miasta. Zostawili po sobie wiele śladów. 

Zapraszamy do miejsc, w których Czas się zatrzymał. 

Zacznijmy od rynku, przy którym obok barokowej bazyliki ze wspaniałymi freskami i obrazami znajduje się dawny zajazd - Dom Gdański oraz XIX-wieczne piętrowe drewniane i murowane domy... >>>

Brama przejazdowa w półkoliście zamkniętej arkadzie na osi północnego
skrzydła kolegium ks. ks. Bartoszków. Za nią budynek plebani z pocz. XX w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domek jak z kart na Ul. Mickiewicza. Podążałem do domu, bo jak pamiętam pierwsze krople zwiastowały opad deszczu w tamtym dniu. 

 

Krople deszczu...

  

 

 

na stronie od 2017.09.18 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc