Z Festiwalu Mistrza Twardowskiego w Węgrowie 2019 

W drodze na Rynek Mariacki.

 

 

Z Festiwalu Mistrza Twardowskiego w Węgrowie

Legenda o Janie Michale Twardowskim ożyła na węgrowskim Rynku

 

Historycznie - i tu będzie pierwsze zaskoczenie, bo to postać rzeczywista Twardowski to Lorenz Dhur (Laurentius Duranovius) urodził się w Norymbergii. Jego nazwisko w formie Dominus Dhur lub Dor Schwab widnieje w „Rachunkach dworu królewskiego Zygmunta Augusta” z lat 1549-1571.
Po śmierci króla w sierpniu 1573 r., i po zakończeniu dochodzenia w sprawie nadużyć na dworze królewskim, na sejmie elekcyjnym przedstawiono sprawozdanie w którym określono i wskazano, że osoby z najbliższego otoczenia króla Zygmunta II Augusta to "ludzie podłego stanu"... 

 

A tu drugie zaskoczenie, rzekome wywołanie ducha Barbary Radziwiłłówny. "Spróbujemy wykazać, że mistrz Twardowski nie był inspiratorem tej scenerii i że był tylko pionkiem wykonującym polecenia innych osób. W całej sprawie przypadła mu — podobnie jak Barbarze Giżance — główna rola odtwórcy bardzo dokładnie i inteligentnie opracowanego planu, którego autorem był podkanclerzy koronny ks. Franciszek Krasiński (1522-1577) oraz dwaj dworzanie królewscy, bracia Jerzy i Mikołaj Mniszchowie. Pozostałe osoby zamieszane w aferę odegrały w niej rolę podrzędną."

 ...

Burzliwy i pełen chaosu okres bezkrólewia przyczynił się w znacznej mierze do zapomnienia prawdziwych losów historycznego maga Twardowskiego. W drugiej połowie XVIII w. Twardowski zaczyna już życie inne — życie w podaniach. Stało się to m. in. za sprawą jezuitów, którzy dzieje odszczepieńca i magika wykorzystali do własnych, moralizatorskich celów.
...
Niewiele zostało z postaci historycznej: Twardowski, ubrany w żupan i kontusz, z karabelą u boku, stał się prawdziwym Polakiem, „bohaterem narodowym" i jako taki wszedł później do literatury..."
"Nauki tajemne w dawnej Polsce - Mistrz Twardowski" Roman Bugaj

 

 

 

Prawdopodobnie z tej przyczyny w opowiadaniach ludowych 

... do postaci Twardowskiego zauważa się dwuznaczny stosunek. W niektórych przypadkach jest on ukazywany jako groźny czarownik, którego działania i rady są szkodliwe dla ludzi, bogatym szlachcicem uciskającym swych poddanych...

 W innych np. w Węgrowie opowiadają wszem wobec i każdemu z osobna, że pewien szlachcic Twardowski, słynął ze swej życzliwości leczył ludzi, dawał dobre rady, ludzie go szacunkiem obdarzyli, nawet pomnik postawili, kukuryku!!! - kogut zapiał z tej radości. 

Wieść się niesie, ze duchowni - franciszkanie reformaci jego lustro w ramy oprawili z dwuznacznym napisem: "LVSERAT HOC SPECVLO MAGICAS TWARDOVIVS ARTES LVSVS ATISTE DEI VERSVS IN OBSEQVIVM EST" i  (zamiast krzyża) nad drzwiami zawiesili - na przekór Sandomierzowi i polskiej tradycji. Nie zważając na zakazy i wbrew postanowieniom KKK, ekspozycją "diabelskiego lustra" niezdrową ciekawość wywołują - i to za przyzwoleniem Biskupa Drohiczyńskiego. 

  

Legenda 

o Janie Michale Twardowskim... 

  

Strona 1
Strona 2 Strona 3
Strona 4 Strona 5

 

 


Strona 1


Festiwal Mistrza Twardowskiego

 


... rozpoczął barwny korowód który wyruszył sprzed WOK na Rynek Mariacki z udziałem tajemniczo wyglądających szczudlarzy, dzieci przebranych za postacie z legend, baśni i bajek oraz miłośników "węgrowskiej magii".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korowód był bacznie obserwowany z mitologicznej bocznej bramy Bazyliki Mniejszej w Węgrowie przez rzymskie bóstwa, powiedzmy z IV wieku p.n.e. 

Od lewej: przez herosa Herkulesa opiekuna własności, strażnika wejść... Był bogiem zwycięstwa, - wodzowie i triumfatorzy oddawali mu część łupów wojennych. 

I przez Dianę boginię łowów, przyrody, płodności i światła księżycowego. W tym miejscu czymś uzasadnionym będzie zadanie sobie pytania: Czy chrześcijaństwo to też mitologia?

 

Powracając do "Festiwalu Mistrza Twardowskiego". Na Rynek Mariacki miłośników "węgrowskiej magii" wprowadzają tajemnicze postacie...

 

 

 

 

Ciekawskich "węgrowskiej magii" przywitała Pani dyrektor Węgrowskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Zabadała.

 

 

 

Z plenerowej sceny osobiście powitał i zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy Burmistrz Węgrowa Pan Paweł Marchela.

 

Co tu będzie się działo? 

... Jedni mówią o wywołaniu ducha samego mistrza Twardowskiego, inni o wywołaniu ducha pięknej niewiasty przez przybyłych szczudlarzy z Gdańska, a może i z Liwa - kto to wie? Na scenie przygotowania do podróży na księżyc, ktoś podpowiada, że to ucieczka przed diabłami, że tam ich nie ma.

 

  

 

na stronie od 2019-09-09

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc