Z Festiwalu Mistrza Twardowskiego w Węgrowie 2019 

W drodze na Rynek Mariacki.

 

 

Z Festiwalu Mistrza Twardowskiego w Węgrowie

"Węgrowska magia" - 2019

 

Pierwsze zaskoczenie -  jest to postać rzeczywista, Twardowski to Lorenz Dhur (Laurentius Duranovius) urodził się w Norymbergii. Jego nazwisko w formie Dominus Dhur lub Dor Schwab widnieje w „Rachunkach dworu królewskiego Zygmunta Augusta” z lat 1549-1571. 

Twardowski brał udział w mistyfikacji - rzekomym seansie wywołania ducha Barbary Radziwiłłówny, w spisku przeciw królowi Zygmuntowi II, przygotowanym przez podkanclerza koronnego ks. Franciszka Krasińskiego (1522-1577) oraz dworzan braci Jerzego i Mikołaja Mniszchów. Twardowski był wykonawcą tego planu.

Po śmierci króla w sierpniu 1573 r., i po zakończeniu dochodzenia w sprawie nadużyć na dworze królewskim, na sejmie elekcyjnym przedstawiono sprawozdanie w którym określono i wskazano, że osoby z najbliższego otoczenia króla Zygmunta II Augusta to byli "ludzie podłego stanu"

 

Za sprawą jezuitów 

... W drugiej połowie XVIII w. Twardowski zaczyna już inne życie — życie w podaniach. Stało się to m. in. za sprawą jezuitów, którzy dzieje odszczepieńca i magika wykorzystali do własnych, moralizatorskich celów... "Nauki tajemne w dawnej Polsce - Mistrz Twardowski" Roman Bugaj

 

 

"Węgrowska magia" 

- 2019

 

 

 

Strona 1
Strona 2 Strona 3
Strona 4 Strona 5

 

 


Strona 1


Festiwal Mistrza Twardowskiego

 


... rozpoczął barwny korowód który wyruszył sprzed WOK na Rynek Mariacki z udziałem tajemniczo wyglądających szczudlarzy, dzieci przebranych za postacie z legend, baśni i bajek oraz miłośników "węgrowskiej magii".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korowód był bacznie obserwowany z mitologicznej bocznej bramy Bazyliki Mniejszej w Węgrowie przez rzymskie bóstwa, powiedzmy z IV wieku p.n.e. 

 

 

Od lewej: przez herosa Herkulesa opiekuna własności, strażnika wejść... Był bogiem zwycięstwa, - wodzowie i triumfatorzy oddawali mu część łupów wojennych. 

I przez Dianę boginię łowów, przyrody, płodności i światła księżycowego.

 

Powracając do "Festiwalu Mistrza Twardowskiego". Na Rynek Mariacki miłośników "węgrowskiej magii" wprowadzają...

 

 

 

 

Ciekawskich "węgrowskiej magii" przywitała Pani dyrektor Węgrowskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Zabadała.

 

 

 

Z plenerowej sceny osobiście powitał i zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy Burmistrz Węgrowa Pan Paweł Marchela.

 

Co tu będzie się działo? 

... Jedni mówią o wywołaniu ducha samego mistrza Twardowskiego, inni o wywołaniu ducha pięknej niewiasty przez przybyłych szczudlarzy z Gdańska, a może i z Liwa - kto to wie? Na scenie przygotowania do podróży na księżyc, ktoś podpowiada, że to ucieczka przed diabłami, że tam ich nie ma.

 

  

 

na stronie od 2019-09-09

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc