Pomnik-lapidarium w Węgrowie 

 

PAMIĘCI ŻYDÓW WĘGROWSKICH...

 

Miejsce upamiętnia lapidarium, złożone z macew z polnego kamienia, okalających pamiątkowy obelisk wzniesiony w 1982 r. z napisem "NIE ZABIJAJ"- PAMIĘCI ŻYDÓW WĘGROWSKICH ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW W LATACH 1939-1944.

 


Żydzi w Węgrowie to początek XVI wieku, w połowie tego wieku istniała tu zorganizowana gmina. W 1827 roku żyło w Węgrowie 1463 Żydów (48% mieszkańców miasteczka). W roku 1857 - 2343 (61%), a w 1897-4150 (62%). W roku 1918 zawiązała się partia "Poalej Syjon", otwarto szkoły hebrajskie "Tarbut", "Jawne" i "Bejt Jakow". Tuż przed wojną mieszkało w Węgrowie około 6 tys. Żydów. Niemcy w dniu 23 września 1939 roku zamordowali rabina Mendela Morgenszterna. We wrześniu 1942 roku nastąpiła masowa deportacja Żydów do obozu zagłady w Treblince. Ostatnich 100 Żydów zamordowali Niemcy w maju 1943 roku. 

 na stronie od 2011.10.28


Copyright © design and photos by Michał Kurc