Delegacja gości z Czechosłowacji '87.W PGR w Ruchnie.

 

21 października 1987

Delegacja z Czechosłowacji

 

W Państwowym Gospodarstwie Rolnym "Ruchna".

 

 

 

 

 

Spotkaniu towarzyszył portret Włodzimierza Lenina. 

 

W PGR na wschodzie kraju czas inaczej płynął. Miąłem okazję być jako uczeń po ukończeniu 4 klasy (1967) Technikum Rolniczego w Sokołowie Podlaskim na dwumiesięcznej praktyce w PGR "Krasne", które w tamtych latach miało zdecydowanie lepsze wyniki powiedzmy od najlepszego indywidualnego gospodarstwa na wschodzie kraju. Np. wydajność rzepaku na wschodzi do 15 q z hektara, a w Krasnym 35q i więcej z hektara, zboża ok. 70 q. Mleczność krów bardzo wysoka.  Moim zadaniem było ocenić PGR "Krasne" pod względem organizacji i zaproponować pewne zmiany, które pozwoliłyby usprawnić pracę, pomniejszyć wydatki np. w zwiększeniu produkcji własnych pasz - dziwię się, że jeszcze to pamiętam.

Technikum Rolnicze w Sokołowie Podlaskim (1963-1968) można powiedzieć zahartowało mnie do dalszego życia. Może dlatego po szkole podjąłem pracę w rolnictwie, żeby sprawdzić, - że tak się sprawy mają.

Będąc w PGR "Ruchna" - nikomu tam nieznany - jako spec od rolnictwa, delektowałem się zagadnieniami przypominając sobie czasy szkolne i lata pracy w rolnictwie - inspektora jakości materiału siewnego - kontrolującego procesy technologiczne w oczyszczalni nasion, ich składowanie w magazynach jak także kontrole upraw nasiennych kwalifikowanych w wyznaczonych rejonach w powiecie sokołowskim i węgrowskim, - w tym też w PGR "Ruchnie".

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd do Treblinki 

 

 

 

 

Złożenie kwiatów w Karnym Obozie Pracy Treblinka I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na stronie od 2014.09.21


Copyright © design and photos by Michał Kurc