Węgrowski Klub Fotograficzny - 29 kwietnia 1998.Spotkanie z Mieczysławem Cybulskim AFRP zdfp.

 

Spotkanie

z Mieczysławem Cybulskim AFRP zdfp

 


     

 

 

Spotkanie prowadził Kol. Paweł Terlikowski członek WKF.


Wiadomości Fotograficzne 5/98

Spotkania z fotografią
(fragment)

W Węgrowskim Ośrodku Kultury w Węgrowie 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie miłośników sztuki fotograficznej z Mieczysławem Cybulskim, na którym również prezentowała swoje prace Małgorzata Dołowska. Dyskutowano o współczesnej fotografii artystycznej i możliwościach technicznych. 
Podczas spotkania znany z działalności fotograficznej Pan Michał Kurc otrzymał legitymację członka rzeczywistego AFRP wręczoną przez Prezesa Fotoklubu RP Mieczysława Cybulskiego.

Wiadomości o fotografii środowiska węgrowskiego zamieszczone są w Internecie i zapraszamy do odwiedzenia tej strony. Adres strony: http://www.kki.net.pl/kurc

/r/


 

Małgorzata Krystyna Dołowska AFRP. Założycielka i dyrektorka Fundacji, "Fotografia dla Przyszłości"(1990). Założycielka Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców (1995). Dyrektor Wyższego Studium Fotografii, Studium Form Fotograficznych w Warszawie.

 

Prezes Fotoklubu RP Mieczysław Cybulski AFRP zdfp wręcza mi legitymację: Michał Kurc jest artystą fotografem (fotografikiem) członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców. Data przyjęcia 15.04.1998.

  

 

 

_______________

Fotografie: Jerzy Jakubik i Michał Kurc AFRP

 

Dziękuję za przyjęcie zaproszenia Kol. Małgosi Dołowskiej i Kol. Mieczysławowi Cybulskiemu oraz dziękuję za udział i pomoc w przygotowaniu spotkania członkom Klubu oraz za rodzinną atmosferę spotkania wszystkim Osobom.

 

Po spotkaniu

 

Kierownictwo WOK okazało brak zainteresowania przed jak i po tak ważnym wydarzeniem w Węgrowie, tym bardziej, że dotyczyło ich pracownika animatora kultury, zauważonego przez Fotoklub RP Stowarzyszenia Twórców z siedzibą w Warszawie.

Można było odczytać, że zamiast docenić ten fakt powiedzmy nobilitacji, kierownictwo WOK i Zarząd Miasta postanowili ukarać mnie (nie przyznając premii po mojej interwencji jednak ją wypłacono) i sprawdzić celowość etatu instruktora fotografii w WOK. 

 

Tej prowincjonalnej podłości i wymierzonego we mnie mobbingu przeciwstawiałem się twórczością i ekspozycją moich utworów na wystawach.

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc