Wspomnienia dobre i nie... (2)strona  

| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 

2

 

 

W tym drewnianym budynku mieścił się Węgrowski Ośrodek Kultury - w dniu 2 grudnia 1985 roku po raz pierwszy podpisałem listę obecności w WOK.

 

 Pełen nadziei na lepsze jutro 

... po raz kolejny udostępniłem nieodpłatnie własny sprzęt i moją pracownię w Sokołowie Podlaskim na potrzeby pracy w CKiS w Siedlcach, teraz w WOK.

 


W Domu Gdańskim (1986-1989)

 

... na dobry początek - miało być chwilowo, otrzymałem:

Dom Gdański w Węgrowie.

... dwa pomieszczenia: 

jedno na parterze po wc na ciemnię,

... - moje "królestwo" o szerokości 1,2m,

 

- i drugie pomieszczenie w piwnicach

 

... na ciemnię dla dzieci i młodzieży - zawilgocone i zagrzybione z odpadającą farbą z sufitu i ścian. Okres tych niedogodności miał trwać chwilę - do czasu oddania nowego budynku dla WOK. Niestety znacznie się wydłużył... i trwał 19 lat - 4 lata w Bibliotece i 15 w WOK przez cały czas moje pracy w Węgrowie - do 2004 roku.

 

Powracając do 1985 roku, 

postanowiłem coś robić - "Skromniutko ot, na swoją miarkę..." - wg. słów znanej piosenki Wojciecha Młynarskiego. I tak:

 

Holl w Domu Gdańskim wykorzystywałem na prezentację prac sekcji fotograficznych i moich autorskich wystaw. Na zdjęciu wystawa "STARE NOWE NAJNOWSZE...". Prace przedstawiają wiejskie klimaty odchodzące w zapomnienie - pierwsza moja wystawa o Węgrowie, czerwiec 1986 rok. Więcej na temat wystaw i publikacji moich utworów poniżej: 

Godne przypomnienia - 3D w Węgrowie w 1987 roku.

 

Rok 1987. Pierwsza stereoskopowa projekcja przeźroczy barwnych w Węgrowie.

Rok 1988. Pierwsza stereoskopowa projekcja przeźroczy barwnych w Węgrowie.

W "piwnicznej izbie" Domu Gdańskiego miała miejsce pierwsza stereoskopowa projekcja przeźroczy barwnych. 

Posłużyłem się własnoręcznie zbudowanym projektorem (połączyłem dwa Diapole w jeden rzutnik stereoskopowy), pulpitem sterującym pracę rzutnika - własnej konstrukcji i specjalnym metalizowanym ekranem. Okulary polaryzacyjne nabyłem w Kinie "Oka" w Warszawie, jako złom. Naprawy podjął się optyk z Siedlec i tak węgrowska młodzież i dzieci oraz dorośli miłośnicy fotografii zachwycali się przez następne lata pięknem obrazu w 3D.

 

 

Kilka przykładów obrazów 3D Węgrowa z tamtych lat - tu prezentuję w w formie anaglifów - potrzebne okulary 

 

 


Zima w Węgrowie » 


Zajęcia w plenerze

Zdjęcie pamiątkowe sekcji młodzieżowej z zajęć w plenerze - Zamek w Liwie, rok 1987.

 

Zajęcia w plenerze sekcji dziecięcej, ul. Narutowicza w Węgrowie, rok 1987.


  

Portrety - sekcja dziecięca, rok 1988.

 


W nowym budynku WOK

WOK.

 

Rok 1988. Po uroczystym przecięciu wstęgi

 

... okazało się, że nowy budynek był bez pracowni fotograficznej.

Rok 1988. Uroczyste otwarcie nowego budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury.

Przecięcia wstęgi dokonał Pan Wacław Kruszewski Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Więcej >>> 

 

Pomieszczenia pracowni fotograficznej na I piętrze  pani dyrektor przeznaczyła na swój gabinet.

 

Po upływie roku od przecięcia wstęgi dla mnie i młodzieży wzorem Domu Gdańskiego przekazała do zagospodarowania zawilgocone piwnice o wysokości 2m z przejściem z pracowni widnej do ciemni, o wysokości 1,5m (!).

Latem w piwnicach było zimno, co powodowało wzrost wilgotności, a zimą ok. +30 st. C (przez pomieszczenie przebiegało główne doprowadzenie ciepła do budynku). 

Kanały wentylacyjne były zamurowane. Po godzinie pracy w ciemni bolała mnie głowa i miałem zawsze podrażnione górne drogi oddechowe, to samo odczuwały tam przebywające dzieci. Drogi sprzęt szybko korodował.

 

W czasach słusznie minionych i późniejszych kultura w większości przypadków kończyła się na propagandzie. Zawsze było brak środków na nią - na kulturę i nie była aż tak ważna w planach prawie każdej władzy.

 


Na scenie w nowym WOK

 

 ... ku mojemu zaskoczeniu

 ...  jeszcze w roku 1988 w Węgrowie uroczyście obchodzono rocznicę rewolucji październikowej. Posłużono się grupą taneczną za wschodniej granicy.

 


Sala wykładowa i z dniej wejście do...

Wyprosiłem małe pomieszczenie ok. 4m2 na piętrze, na pracownię widną. Otrzymałem to pomieszczenie od warunkiem wykonania uchwytów na wieszaki w szafach znajdujących się w sali wykładowej. Wykonałem. 

Teraz mogłem od czasu do czasu oddychać powietrzem bez pleśni i oparów roztworów fotograficznych. Był jednak poważny problem, wejściem do tego pomieszczenia - jak już wspomniałem, było przez salę wykładową, a sala była często zajęta.

Po legalizacji Świadków Jehowy w Polsce w roku 1989, sala wykładowa była z chęcią wynajmowana zborowi w Węgrowie.

Ten widok sali dość często obserwowałem w każdy poniedziałek.

Obrazy przedstawiające węgrowskie kościoły drażniły Świadków Jehowy i były zdejmowane ze ścian przed każdym zebraniem Świadków Jehowy. Np.


... ta praca poplenerowa - pejzaż. Autor nieznany.

Głosili, że ich nauki i publikacje są rzekomo zgodne z Pismem Świętym. Postanowiłem to sprawdzić. 

I tak zaczął się pewien okres w moim życiu, w którym zgłębiłem wiedzę na temat nauk Świadków Jehowy. >>> Moje rozważania na ten temat. 

  


Na 150-lecie Fotografii - pierwsze cyfrografie

 

Rok 1989 ważna data dla Polski, także ważna data dla fotografii - 150-lecie Fotografii. Nowy okres w mojej twórczości fotograficznej - komputer i fotografia cyfrowa.

 

 

Godne przypomnienia - grafika komputerowa w WOK 1989 r.

 

Rok 1989. Jedna z pierwszych wystaw grafiki komputerowej w Polsce - tu w Węgrowie.

Cyfrografia z roku 1988.

 

W WOK na 150 LECIE FOTOGRAFII

 

 

 

Fotogramy wskazywały nadchodzące jutro - świat fotografii cyfrowej z jego nieograniczonymi możliwościami. Była to ciekawostka dla ludzi parających się fotografią i plastyką - efekty nowego narzędzia w pracy twórczej wielu zachęciło do eksperymentowania.

 

 


Gazeta "Głos Węgrowa"

 

Od 15 maja 1990 roku brałem udział w redagowaniu nowej węgrowskiej gazety.

 


Kolejne wystawy cyfrografii...

 

 Op-Art. Cyfrografia z wystawy "Grafika komputerowa".

 

...w roku 1994 po tygodniu ekspozycji wystawy cyfrografii pt. "Grafika komputerowa" dokonano kradzieży ok. 30% moich prac. Były to najciekawsze prace na wystawie - ta forma oceny wystawy nawet mnie zadowoliła.

 

Od roku 1994 do 2004

mobbing!!!

 

Kim byłem dla węgrowskiej kultury?

 

Kierownictwo WOK moim projektom i dokonaniom twórczym powiedziano stop i rozpoczęło działania mobbingowe względem mojej osoby. 

W 1994:

1)  otrzymałem upomnienie - po moim odwołaniu wycofano je

2) Pozbawiono mnie nagrody pieniężnej - po mojej interwencji wypłacono ją.

 


Cele mobbingu są dość proste i sposoby ich realizacji opierają się na wykorzystaniu podstawowych relacji, jakie mogą zachodzić między ludźmi: 

- zwierzchnik stara się izolować ofiarę ze środowiska, 

- pomniejszyć zasługi w pracy, 

- ośmieszyć, 

- poniżyć, 

- obedrzeć z godności. 

Sposoby uzyskania powyższych efektów to: 

- intrygi, 

- podstępy, 

- szykany, 

- plotki, 

- kłamstwa itd. 

Wszystko to sprawia, iż pracownik w szybkim tempie staje się zawodowo i osobiście załamany.


 

 Nad WOK zawisły czarne chmury...

 

Działania Węgrowskiego Ruchu Animacji Kulturalnej (WRAK) zmierzały do poprawy i zmian w dotychczasowej działalności WOK. WRAK powstał w roku 1993 - członkowie stowarzyszenia jako przyczyny jego powstania podawali między innymi: "Nieadekwatność działań Domu Kultury, zbyt ubogie propozycje instytucji odpowiedzialnej za życie kulturalne społeczeństwa lokalnego."

 

źródło:http://web.archive.org/web/20041227202201/www.wegrow.com.pl/miasto/organizacje_wrak.php 

 

W takiej sytuacji doszło do zmiany na stanowisku kierowniczym w WOK. Nowe kierownictwo nie potrafiło zaradzić starym kłopotom, pojawiły się nowe. Z podwójną siłą starano mnie obedrzeć z godności i pozbawić stanowiska pracy w WOK. Do mobbingu wymierzonego w moją osobę dołączył Zarząd Miasta.


Od zawsze, jak pamiętam, z domów kultury promieniowały nowatorskie działania wręcz modelowe  dla społeczności lokalnych, ale w Węgrowie nowatorskim działaniom  powiedziano - NIE!

 

Zdecydowanie przeciwstawiono się temu, żeby Węgrowski Ośrodek Kultury mógł być pierwszą placówką upowszechniającą nową formę sztuki fotograficznej w Polsce.


  


Moja determinacja

Wysłałem zestaw prac do WOT audycji "Telebajt" w celu oceny ich przez znanych grafików - Donajski's Digital Gallery. Z myślą, że to może zapoczątkować wdrażanie nowatorskich działań w WOK. Prace zostały wysoko ocenione i nagrodzone. Wspierała mnie w tych dążeniach także Gazeta Węgrowska:

 


Polska Grafika Komputerowa

 Michał Kurc - Komgrafia 200804220


 

 

 

Wartość moich działań w zakresie grafiki komputerowej docenił także historyk sztuki Rafał Witkowski. Pisząc w swojej pracy zatytułowanej Polska grafika komputerowa: "Zasłużoną postacią dla początków artystycznej grafiki komputerowej jest Michał Kurc urodzony 25 maja 1949 roku w Sokołowie Podlaskim. Jako fotograf szczególnie związany jest od 1985 roku z Węgrowem..." >>więcej

 


Warunki pracy w nowym WOK pogarszały się

 

... - Było już jak w piwnicznej izbie

... zwiększało się zawilgocenie i zagrzybienie pomieszczeń, nawet pojawiły się dorodne grzyby.

 

  Inwazja mrówek...

Jak w "piwnicznej izbie". Dlatego zaprzestałem korzystać z tych pomieszczeń.


strona  

| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


 


Copyright © design and photos by Michał Kurc