Wspomnienia dobre i nie... (2) 

W tym drewnianym budynku mieścił się Węgrowski Ośrodek Kultury 

- w dniu 2 grudnia 1985 roku po raz pierwszy podpisałem listę obecności w WOK.

 

 Pełen nadziei na lepsze jutro 

... udostępniłem nieodpłatnie własny sprzęt i moją pracownię w Sokołowie Podlaskim na potrzeby WOK, tak jak już to zrobiłem w pierwszych miesiącach (1980) pracy w CKiS w Siedlcach.

 

W Domu Gdańskim (1986-1989)

 

... na dobry początek otrzymałem:

Dom Gdański w Węgrowie.

... dwa pomieszczenia: 

jedno na parterze po wc na ciemnię,

... - moje "królestwo" o szerokości 1,2m,

 

- i drugie pomieszczenie w piwnicach

 

... na ciemnię dla dzieci i młodzieży - zawilgocone i zagrzybione z odpadającą farbą z sufitu i ścian. Okres tych niedogodności miał trwać chwilę - do czasu oddania nowego budynku dla WOK. Niestety znacznie się wydłużył... i trwał 19 lat - przez cały czas moje pracy w Węgrowie do 2004 roku.

 

Powracając do 1985 roku, mając przed oczami obraz polepszenia warunków pracy, postanowiłem coś robić - "Skromniutko ot, na swoją miarkę..." - wg. słów znanej piosenki Wojciecha Młynarskiego.

 

Holl w Domu Gdańskim wykorzystywałem na prezentację prac sekcji fotograficznych i moich autorskich wystaw. Na zdjęciu wystawa "STARE NOWE NAJNOWSZE...". Prace przedstawiają wiejskie klimaty odchodzące w zapomnienie - pierwsza moja wystawa o Węgrowie, czerwiec 1986 rok. Więcej na temat wystaw i publikacji moich utworów poniżej: 

Godne przypomnienia - 3D w Węgrowie

 

Rok 1987. Pierwsza stereoskopowa projekcja przeźroczy barwnych w Węgrowie.

Rok 1988. Pierwsza stereoskopowa projekcja przeźroczy barwnych w Węgrowie.

W "piwnicznej izbie" Domu Gdańskiego miała miejsce pierwsza stereoskopowa projekcja przeźroczy barwnych. Do tego celu posłużyłem się własnoręcznie zbudowanym projektorem (połączyłem dwa Diapole w jeden rzutnik stereoskopowy), pulpitem sterującym pracę rzutnika - własnej konstrukcji i specjalnym metalizowanym ekranem. Okulary polaryzacyjne nabyłem w Kinie "Oka" w Warszawie, jako złom. Naprawy podjął się optyk z Siedlec i tak węgrowska młodzież i dzieci oraz dorośli miłośnicy fotografii zachwycali się przez następne lata pięknem obrazu w 3D.

rzutnik stereoskopowy

 

Kilka przykładów obrazów 3D Węgrowa z tamtych lat - tu prezentuję w w formie anaglifów - potrzebne okulary 

 

 

Zima w Węgrowie » 

Plenery...

Zdjęcie pamiątkowe sekcji młodzieżowej z zajęć w plenerze - Zamek w Liwie, rok 1987.

 

Zajęcia w plenerze sekcji dziecięcej, ul. Narutowicza w Węgrowie, rok 1987.


Dzięki ludziom dobrego serca marzenia się spełniają.

 

Mojej działalności fotograficznej od wielu lat przyglądał się Pan Wacław Kruszewski Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki, znając moje potrzeby, wnioskował... - i tak w roku 1987 otrzymałem od Pana Wojewody Siedleckiego przydział na mieszkanie - do wyboru - w Sokołowie Podl. lub w Węgrowie. Niestety dla mnie mieszkania w Sokołowie nie było, dlatego w 1988 r. zamieszkałem z Rodziną w Węgrowie.

 

Pan Wacław Kruszewski Dyrektor Wydziału Kultury 

i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach podczas

spotkania w Domu Gdańskim w Węgrowie.


  

Portrety - sekcja dziecięca, rok 1988.

 

W nowym budynku WOK

WOK.

 

Rok 1988

Rok 1988. Uroczyste otwarcie nowego budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury.

Przecięcia wstęgi dokonał Pan Wacław Kruszewski Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki

Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Więcej >>> 

 

 

Po uroczystym przecięciu wstęgi - 

... okazało się, że nowy budynek był bez pracowni fotograficznej.  Pomieszczenia na pracownię fotograficzną Pani Dyrektor adoptowała na swój gabinet, a dla mnie i młodzieży - wzorem Domu Gdańskiego, przekazała do zagospodarowania zawilgocone piwnice w nowym budynku

 

Postanowiłem - "Skromniutko ot, na swoją miarkę..." - promować nadchodzące zmiany w fotografii. Np.:

 

Na 150-lecie Fotografii - pierwsze cyfrografie

 

Rok 1989 ważna data dla Polski, także ważna data dla fotografii - 150-lecie Fotografii. Nowy okres w mojej twórczości fotograficznej - komputer i fotografia cyfrowa.

 

 

Godne przypomnienia

 

Rok 1989. Jedna z pierwszych wystaw grafiki komputerowej w Polsce - tu w Węgrowie.

Cyfrografia z roku 1988.

 

W WOK na 150 LECIE FOTOGRAFII. Fotogramy wskazywały nadchodzące jutro - świat fotografii cyfrowej z jego nieograniczonymi możliwościami.

 

 

 

Zapewne była to ciekawostka dla ludzi parających się fotografią i plastyką - efekty nowego narzędzia w ich pracy twórczej.

 

Sala wykładowa...

... z niej wejście do małego pomieszczenie ok. 4m2 na piętrze, - wyprosiłem ten kącik dla siebie do rozważań nad fotografią i moim miejscem przygotowania prac do wystaw.

 

Gazeta "Głos Węgrowa"

 

Od 15 maja 1990 roku brałem udział w redagowaniu nowej gazety dla Węgrowa.

 

Kolejne wystawy cyfrografii...

 

 Op-Art. Cyfrografia z wystawy "Grafika komputerowa".

 

...w roku 1994 po tygodniu ekspozycji wystawy cyfrografii pt. "Grafika komputerowa" dokonano kradzieży ok. 30% moich prac. Były to najciekawsze prace na wystawie - ta forma zainteresowania i oceny wystawy nawet mnie zadowoliła.

 

Nowatorskim działaniom w WOK powiedziano - NIE!

 

Zdecydowanie przeciwstawiono się temu, żeby Węgrowski Ośrodek Kultury mógł być pierwszą placówką upowszechniającą nową formę sztuki fotograficznej w Polsce.

  

Moja determinacja... 

Wysłałem zestaw prac do WOT audycji "Telebajt" w celu oceny ich przez znanych grafików - Donajski's Digital Gallery. Z myślą, że to może zapoczątkować wdrażanie nowatorskich działań w WOK. Prace zostały wysoko ocenione i nagrodzone. Wspierała mnie w tych dążeniach także Gazeta Węgrowska:

 

...

 

Polska Grafika Komputerowa

 Michał Kurc - Komgrafia 200804220


 

 

 

Wartość moich działań w zakresie grafiki komputerowej docenił np. historyk sztuki Rafał Witkowski. Pisząc w swojej pracy zatytułowanej Polska grafika komputerowa: "Zasłużoną postacią dla początków artystycznej grafiki komputerowej jest Michał Kurc urodzony 25 maja 1949 roku w Sokołowie Podlaskim. Jako fotograf szczególnie związany jest od 1985 roku z Węgrowem..." >>więcej

 

 


strona  | 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


 


Copyright © design and photos by Michał Kurc