Kamienna Góra w 1979 roku.Kościół poewangelicki z XVIII w.

Kościół Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze 

(Kościół Łaski pw. Trójcy Świętej)

 

Strona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

rodzinne wakacje

Jedna sekunda z życia Kamiennej Góry

 

Strona 9

 

Kościół Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze  

... - To jeden z sześciu ewangelickich kościołów łaski, na których budowę zgodę wyrażono w 1709 roku. Architektem świątyni był Martin Frantz, który zaprojektował kościół w stylu barokowym na planie krzyża greckiego. Kamień węgielny pod kościół położono 6 czerwca 1709 roku. Na budowie pracowali miejscowi rzemieślnicy. 
...
Działania wojenne z okresu II wojny światowej nie dotknęły kościoła. Jednak z nieużytkowanej po 1945 roku świątyni wywiezione zostały do Kościoła Garnizonowego w Warszawie ważne elementy wyposażenia: ołtarz, chrzcielnica, organy, ambona, żyrandole i dzwony. Budowla ulegała powolnemu niszczeniu do 1958 roku, kiedy to księża katoliccy rozpoczęli remont. 
...
We wnętrzach kościoła wykonano polichromie autorstwa Jana Molgi i Pawła Mitka. Malowidła przedstawiają Matkę Bożą Różańcową oraz szereg postaci z historii Polski składających jej hołd. -
Wikipedia

 
We wnętrzach kościoła wykonano polichromie autorstwa Jana Molgi i Pawła Mitka. Malowidła przedstawiają Matkę Bożą Różańcową oraz szereg postaci z historii Polski składających jej hołd. - Wikipedia 

Na zewnątrz...Ku mojemu zaskoczeniu - dawne wejście cegłą zamknięte - tajemnicze w 1979 i teraz, pozostawiające pytanie: Co po przekroczeniu progu bym zobaczył?


Barokowa świątynia położona jest u podnóża Góry Parkowej tuż za dawnymi murami starego miasta. Wewnątrz cisza bieli po części złamana malowidłami Jana Molgi i Pawła Mitka, jednak jest wyczuwalny spokój...  Na zewnątrz miejsce bardziej jak tajemnice. Nagle ożywia się tutaj duch minionych lat - chyba ma coś ciekawego do przekazania...?

 Kamienny obelisk ustawiony tutaj na Górze Parkowej 

... - na miejscu nieistniejącego cmentarzyka, gdzie pochowano zmarłych, którzy odnieśli rany w bitwach koło Trutnova, rozgrywających się 27 - 28 czerwca 1866 roku. 

Pomnik został odsłonięty w 1866 roku, a ufundowany został przez ówczesny powiat kamiennogórski. Miejsce zapomniane w 1979 roku.

 

(Miasto Kamienna Góra w ramach projektu "Historia nas łączy - ścieżka edukacyjna do pomnika z 1866 r." współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska odrestaurowało pomnik wraz z biegnącą do niego ścieżką.)

 


Strona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

 

na stronie od 2014.03.22


Copyright © design and photos by Michał Kurc