W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Węgrowie 

 

 

"Spójrzcie na Krzyż Chrystusowy"

 

w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Węgrowie

                                     - 21 marca 2008 roku

 

przed nabożeństwem wielkopiątkowym odbył się multimedialny pokaz oparty na obrazach i tekście z galerii Spójrzcie na Krzyż Chrystusowy z mojej strony "Fotografika i nie tylko".

 

Nie ukrywam, że byłem mile zaskoczony jak ks. Bogdan Wawrzeczko poprosił mnie, cytuję:

"Mam prośbę w związku z tym że zbliżają się święta i prowadzę rekolekcję dla młodzieży w Wiśle, szukam różnych pomocy, które mogłyby przybliżyć współczesnemu człowiekowi krzyż, myśląc o tym przypomniała mi się pana galeria „ Spojrzyjcie na krzyż Chrystusowy” w związku z tym mam pytanie czy zgodziłby się Pan abym jej użył podczas rekolekcji i ewentualnie zmontował w slajdy Pawer pointa? I pytanie drugie czy ewentualnie mógłbym tego użyć podczas wielkopiątkowego nabożeństwa? Przesyłam najlepsze życzenia i nisko się kłaniam ks. Bogdan Wawrzeczko".

 

 I tak Spojrzenie na Krzyż Chrystusowy wyszło poza Internet i zagościło wśród zebranych w Wiśle oraz na bieli ścian Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Węgrowie dla zadumy nad ukrzyżowaniem i śmiercią Pana Jezusa Chrystusa.

 

 


Nabożeństwo wielkopiątkowe


 

 

Słowo Boże czytane w liturgii: 

 

2 Koryntian 5:14–21

 

Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
 

Jan 19, 16 - 30

 

Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. A On dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany; a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: Nie pisz: król żydowski, ale że On powiedział: Jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: Com napisał, tom napisał. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część, i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Tedy rzekli jedni do drugich: Nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być; aby się wypełniło Pismo, które mówi: Rozdzielili między siebie szaty moje, A o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

 

 

Na zaproszenie ks. Bogdana Wawrzeczko uczestniczyłem w wielkopiątkowym nabożeństwie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Dużym przeżyciem dla mnie było kazanie, a w nim przeczytane fragmenty Słowa Bożego z Księgi Izajasza

 

Izajasza 52:13-15 i 53:1-12

 

Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze: Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. 

 

 

Jak wielu się przeraziło na jego widok 

- tak zeszpecony, 

niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, 

a jego postać 

nie taka jak synów ludzkich, 

tak wprawi w zdumienie liczne narody, 

królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to,

czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli.

Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami."

 

"Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, głosicie śmierć Pana do czasu, aż On przyjdzie".- 1 list do Koryntian 11:26 

 

  

____________

Ilustracja - grafikę wykonałem na podstawie portretu z filmu "Pasja" reż. Mela Gibsona

 

2008.03.22


Copyright © design and photos by Michał Kurc