"Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą"© 1989 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

 

 

powtórka fałszywej przepowiedni z 1925 r.

"Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą"

 

Przed 1920 rokiem decydowały pieniądze.

W tamtym czasie wspierając finansowo Strażnicę, mieli przywilej głosowania i decydowali o składzie ciała kierowniczego, cytuję: „Ponadto w świetle prawa członkostwo oraz związany z nim przywilej głosowania przysługiwały początkowo jedynie tym, którzy wspomagali Towarzystwo finansowo." - Strażnica nr 6, 1990 str. 17 i 18.

 

Rzekomo oni "naśladowcy"

"W roku 1918 wyniesiony na tron Król Jezus Chrystus znalazł grupkę swych naśladowców, którzy opuściwszy kościoły chrześcijaństwa troszczyli się pilnie o ziemskie sprawy swojego Pana. Oczyścił ich jakby w ogniu i w roku 1919 obdarzył większą władzą (Malachiasza 3:1-4; Łukasza 19:16-19). Ustanowił ich „nad całą swoją majętnością” (Łukasza 12:42-44). - Strażnica nr 6, 1990 str. 15.

  

Nastał 1920 rok.

Naśladowcy, rzekomo obdarzeni większą władzą - przerośli nawet Mistrza. Nie słuchając słów Jezusa „Stale patrzcie, wciąż czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy jest wyznaczony czas.” - Marka 13:33, wyznaczyli, że tym "końcem" miał być 1925 rok. Cytuję: "W wydanej w roku 1920 książce ‘Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą! Rutherford upowszechnił, (pomijając jego wyliczanki), że ostatecznie: "otrzymamy październik 1, 1925 R. P., o którym to czasie należy się spodziewać, że Abraham obejmie w posiadanie swoje dziedzictwo." - Miliony Ludzi z Obecnie Żyjących Nigdy Nie Umrą!, str.72.

 

W tym samym czasie można było zauważyć na elewacjach budynków wiele plakatów zapraszających na wykłady i odczyty. Np. Czesława Kasprzykowskiego. - Kim był?

Czesław Kasprzykowski (ur. 15 listopada 1886; zm. 15 grudnia 1961) – działacz Badaczy Pisma Świętego, początkowo przedstawiciel Towarzystwa Strażnica, od 1927 roku organizator Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania” w Polsce, w 1935 roku założył Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. - Wikipedia.

I najważniejszego wykładowcę autora poczytnej książki "Miliony..." Rutherforda.  Autora wielu fałszywych alarmów w tym głoszonego np. o 1925 roku m. in. w sali Royal Albert Hall i w nowojorskim teatrze Hippodrome. 

 

- "Przed przemówieniem które J.F. Rutherford wygłosił 21 marca 1920 roku w nowojorskim teatrze Hippodrome m.in. za pośrednictwem prasy rozpowszechniono 320 000 zaproszeń. W rezultacie teatr wypełniło po brzegi przeszło 5000 osób, a jakieś 7000 trzeba było odesłać. 

Był to jeden z wyjątkowych wykładów zorganizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. Podczas tego przemówienia J.F. Rutherford skierował uwagę słuchaczy na rok 1925".


1.Royal Albert Hall. 

2. J.F. Rutherford wygłasza przemówienie „Miliony” w nowojorskim teatrze Hippodrome (21 marca 1920) Fot. Autorzy nieznani.

 

 

W 1924 roku

„W 1924 roku dorośli często rozmawiali o roku 1925. Byliśmy kiedyś u pewnej rodziny Badaczy Pisma Świętego. Jeden z braci zapytał: „Jeżeli Pan nas zabierze, co się stanie z naszymi dziećmi?” Matka, jak zawsze pozytywnie usposobiona, odparła: „Pan będzie wiedział, jak się o nie zatroszczyć”. Temat ten mnie zelektryzował. Co to wszystko znaczy? Rok 1925 nadszedł i minął, lecz nic się nie zdarzyło.” - Strażnica nr 21, 1991 str. 26.

 

Oj, oj... wiele się wydarzyło. 

 

W 1925 roku

Np. „W zborze warszawskim już od pewnego czasu zaznaczało się rozdwojenie, ale dla zachowania pozorów jedności zgromadzano się razem. Problem ujawnił się z całą ostrością w roku 1925, w okresie Pamiątki. Z trzystuosobowego zboru zaledwie około 30 lojalnych obchodziło ją zgodnie z zaleceniami Towarzystwa...
W całym kraju część braci służyła Bogu przede wszystkim ze względu na nagrodę w niebie, którą według swego przekonania mieli otrzymać najpóźniej w roku 1925. Kiedy ten rok minął, wielu osłabło duchowo lub nawet odpadło...
Po tamtych przełomowych chwilach działalność pod przewodnictwem „sługi wiernego i roztropnego” trzeba było rozpoczynać niemal od podstaw.”
- Rocznik Ś.J. 1994 str. 188 i 189.

 

W Strażnicy z 1993 roku 

... można było przeczytać kuriozalne tłumaczenie i rozgrzeszenie Rutherforda:

 „Chociaż powszechnie znano go jako sędziego Rutherforda, w sercu zachował pokorę. Na przykład pewnego razu wypowiedział kilka dogmatycznych twierdzeń o tym, czego chrześcijanie mogli się spodziewać w roku 1925. Kiedy jego oczekiwania nie potwierdziły się, pokornie przyznał wobec bruklińskiej rodziny Betel, że się ośmieszył.” - Strażnica nr 23, 1993 str. 18.

 

Kto w latach 1989-1995 

... ośmieszył się? To tzw. niektórzy spekulanci zwani przez Strażnicę sługami Jehowy. Tak usilnie pragnęli ujrzeć koniec systemu, że pominęli nauki Jezusa i tym samym naukę Biblijną, - inni szeregowi Świadkowie Jehowy byliby wykluczeni za ten czyn, ale nie oni, bo "zasłużeni dla Organizacji". 

Cytuję: "Niektórzy słudzy Jehowy tak usilnie pragną ujrzeć koniec systemu, że czasami spekulują, kiedy wybuchnie "wielki ucisk", a nawet próbują to ustalić na podstawie długości życia pokolenia, które pamięta rok 1914." - Strażnica z 1 listopada 1995 r.

 

Jest tutaj poniżej zawarta odpowiedź dlaczego ciało kierownicze ponownie głosiło o "Milionach..." zapewniając, że:

 

 "Twierdzenie to bynajmniej nie jest absurdalne. Istnieją uzasadnione powody, żeby w nie uwierzyć

Dowodzą tego wypowiedzi Biblii omawiane na łamach czasopism Styrażnica i Przebudźcie się! Zapoznanie się z treścią tych ciekawych publikacji, ukazujących się łącznie trzy razy w miesiącu, chętnie umożliwią Państwu mieszkający w pobliżu Świadkowie Jehowy."

 

© 1989 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

 

Po ogłoszeniu i wprowadzeniu fałszywej przepowiedni na łamach w/w wydawnictw i Kongresach Świadków Jehowy o pokoleniu roku 1914 nastąpiło ożywienie głoszenia, co spowodowało znaczny przyrost głosicieli, natomiast po zaprzestaniu głoszenia w/w przepowiedni, już w 1996 roku krzywa dynamiki przyrostu przeciętnej ilość głosicieli nagle zaczęła spadać, co dowodzi podatności Świadków Jehowy na fałszywe alarmy, co obrazuje wykres nr 1- sporządzony na podstawie danych Strażnicy z Tabeli nr 2:

 

Wykres 1 

 

 

W czasie głoszenia fałszywej przepowiedni pozyskano 32089 głosicieli, - po wycofaniu się ciała kierowniczego z niej, w następnych tych samych ilościowo latach pozyskano już tylko 1312 głosicieli.

 

Powyższy wykres o głosicielach powstał na podstawie danych z wydawnictw Strażnicy ujętych w tabeli nr 2:

 

Tabela 2.

 

Rok

Przeciętna ilość
głosicieli

Przeciętna ilość głosicieli

 do roku poprzedniego

Przeciętna ilość
głosicieli - źródło:

1989

88 733

-

Strażnica 1990 Nr 1, s.22

1990

93 845

5 112

Strażnica 1991 Nr 1, s.20

1991

99 602

5 757

Strażnica 1992 Nr 1, s.12

1992

105 495

5 893

Strażnica 1993 Nr 1, s.14

1993

110 770

5 275

Strażnica 1994 Nr 1, s.14

1994

115 778

5 008

Strażnica 1995 Nr 1, s.14

1995

120 822

5 044

Strażnica 1996 Nr 1, s.14

   

Przeciętna ilość głosicieli

 do roku poprzedniego

po 1995 roku

 

1996

122 982

2 160

Strażnica 1997 Nr 1, s.20

1997

123 704

722

Strażnica 1998 Nr 1, s.20

1998

123 952

248

Strażnica 1999 Nr 1, s.14

1999

123 052

-652

Strażnica 2000 Nr 1, s.19

2000

122 575

-477

Strażnica 2001 Nr 1, s.20

2001

123 034

459

Strażnica 2002 Nr 1, s.21

2002

124 294

1 260

Strażnica 2003 Nr 1, s.14

2003

126 573

2 279

Strażnica 2004 Nr 1, s.20

2004

127 377

804

Strażnica 2005 Nr 3, s.21

2005

127 729

352

Rocznik 2006, s.36

2006

126 827

-902

Rocznik 2007, s.36

2007

126 967

134

Rocznik 2008, s.36

2008

125 681

-1 286

Rocznik 2009, s.36

 

...Moje rozważania

 

 

  

Publikowane materiały pochodzą z mojego archiwum.