600 lat Sokołowa Podlaskiego 

***

 

Strona 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

 

moje wspomnienia
w przededniu Jubileuszu 600-lecia 
Sokołowa Podlaskiego

 


 
Powiększenie

  


 

 

"Powstali 1863-64"

 

Kurator wystawy: Wojciech Kalwat

 

 

"

"Zacząłem od księży jako głównych
działaczy buntu. W ciągu tygodnia
rozstrzelano dwóch księży".
                                 Michaił Murawiow "Wieszatiel"

 

 

 

"

"Trudność w ujęciu tego przestępcy głównie 

pochodzi stąd, że prosty, niedoświadczony 

lud, który przywykł uznawać w nim osobę 

duchowną i oprócz tego oszukiwany przez 

Brzóskę popełnianemi przezeń podstępnemi 

oszustwami, działającemi na zabobonną 

wyobraźnię ludu, ukrywa jego schronienie"

                             książe Władimir Czerkaski, carski urzędnik

 

"

"Ziemia nasza ojczysta to dar Boży dla naszego narodu.
[-] Rozpala w sercach naszych miłość ku niej; miłość na 
śmierć i życie Ziemia ta wrosła nam w duszę tak, że nie
ma mocy, która by zdolna była zniweczyć ten związek" -
mówił o Polsce w jednym z kazań wikariusz z łukowa ks.
Stanisław Brzóska. Za wygłaszanie patrio-
tycznych mów w listopadzie 1861 r. został osadzony
w twierdzy zamojskiej. Po jego opuszczeniu przystąpił
do ruchu czerwonych i został naczelnikiem powiatu
łukowskiego. Do boju ruszył 23 stycznia 1863 r., ata-
kując garnizon łukowski. Walczył m.in. w bitwach pod
Siemiatyczami i Fajsławicami. Awansowany do stopnia
generała, został mianowany naczelnym kapelanem wojsk
powstańczych. Do grudnia 1864 r. dowodził oddziałem
konnym. Poszukiwany, wraz z adiutantem Franciszkiem
Wilczyńskim ukrywał się we wsi Krasnodęby-Sypytki
u sołtysa Gsawerego Bielińskiego. 29 kwietnia 1865 r.
Rosjanie pochwycili, a 23 maja w Sokołowie Podlaskim
w obecności 19 tys. ludzi powiesili tego legendarnego
jeszcze za życia partyzanta. Przed śmiercią ksiądz
krzykną: "Żegbajcie, bracia i siostry, i wy, małe dziatki.
Ginę za naszą ukochaną Polskę, która przez naszą krew
i śmierć..." - resztę zagłuszyły werble.

 

Kurator wystawy: Wojciech Kalwat

 

Copyright © Muzeum Historii Polski

 


 

Mural 

ks. Brzóski i Franciszka Wilczyńskiego

 

 

_____________________

Autorem muralu jest Mateusz Rokicki z grupą z Live Media Crew.

 


Strona 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

 

 

 


 

 

 

na stronie od 2023-06-01 


Copyright © design and photos by Michał Kurc